Lovrinović: Želimo uskladiti fiskalnu i monetarnu politiku

Nakon dvosatnog razgovora pregovaračkih timova SDP-a i Mosta dojmove novinarima na temu gospodarstva i fiskalne monetarne politike iznio je Ivan Lovrinović. Izrazio je zadovoljstvo što je Most, kako je rekao, po prvi puta od uspostave države uveo novi način razgovora o formiranju nove vlade.

„Ovdje nije bilo riječi dijeljenju funkcija, govorili smo o četrnaest tema tj. točaka vezanih za reformu monetarnog sustava, o fiskalnom sustavu, o položaju upravljanja javnim dugom. Obje strane svjesne su da se nalazimo u jako ozbiljnom trenutku. Vlada koja će se formirati imat će samo slijedeću godinu kako bi se prihvatila rješavanja problema, inače u 2017. godini, uslijed očekivanih šokova izrazili smo suglasnost da će, ukoliko se ne provedu potrebne reforme, hrvatsko gospodarstvo i društvo doć u vrlo težak položaj. Razgovarali smo o položaju HNB-a i njenom daljnjem usklađivanju s načinom rada ECB-a, o povećanju njene transparentnosti i odgovornosti.“, rekao je Lovrinović.

Doznali smo da je bilo govora i o potrebi osnivanja Odjela za upravljanje javnim dugom. Hrvatska, u ovom trenutku, nema definiranu jasnu politiku upravljanja javnim dugom, otvoreno nam je rekao Lovrinović, što je po njegovu mišljenju „nevjerojatno“.  Bilo je razgovora i o aktiviranju odbora za fiskalnu disciplinu što bi prema mišljenju pregovaračkog tima Mosta trebalo doprinijeti boljoj poziciji Hrvatske u svijetu i utjecati pozitivno na kreditni rejting. Dotaknulo se i pitanje otvaranja rasprave o mirovinskoj reformi i poziciji drugog mirovinskog stupa. „To je stvar koja se mora hitno staviti na dnevni red. Važno nam je da ćemo se ravnati isključivo na promjene zbog čega su nam građani dali mandat i nećemo ih iznevjeriti. Most je odlučio, u vezi porezne politike, da ju je nužno kombinirati s monetarnom politikom. Treba doći do rasterećenja građana i to prije svega putem povećanja dohodaka. Smisao je da se konačno uskladi djelovanje monetarne i fiskalne politike. Do sada je jedna išla šumom, a druga drumom. Inzistirat ćemo da dođe do koordinacije“, rekao je Lovrinović.

Zanimalo nas je kakav je njegov dojam, jesu li u SDP-u spremni na koaliciju s njima? Lovrinović je kratko rekao da im imponira spremnost SDP-a te da očekuju da će tako biti i kod HDZ-a. „Šteta što se Most nije pojavio prije osam godina jer sad vidimo da svi ubrzano pristaju na reforme.“ Iskoristio je priliku da preko novinara poruči građanima kako nikakva devalvacija ne dolazi u obzir! Isto tako u ime Mosta, poručio je i dao javno obećanje građanima, da nema govora o ukidanju devizne štednje, i dao naj tko ima deviznu štednju, ona mu je zagarantirana jer, kako kaže, ekonomska politika Mosta usmjerena je prema financijskoj stabilnosti banaka i građana. Upitan, ima li istine kako su u Nacionalnom vijeću sakriveni članovi Hrida, naglo je prekinuo te odbio komentirati o toj temi. Spreman je komentirati, rekao nam je, isključivo gospodarske teme. Na pitanje ide li na osnivačku skupštinu Hrida, svoje nezadovoljstvo ovakvim pitanjima Lovrinović je izrazio vrlo kratkim odgovorom: „Idemo sada na razgovore s HDZ-om!“

You may also like

0 comments