Prije nekoliko dana je završeno javno savjetovanje o nactu novog Zakona o koncesijama, a Zelena akcija uputila je svoje komentare s ciljem njegova poboljšanja. Dvije su temeljne stvari koje smatraju problematičnim: uklanjanje prepreka privatizaciji vodnih usluga te razvodnjavanje pravila koja trebaju spriječiti izigravanje javnih natječaja kod izbora koncesionara naknadnim izmjenama.

Zeleni kažu da se u Nacrtu zakona uklanjaju neke od prepreka privatizaciji vodnih usluga. Premda Zakon o vodama jasno određuje da “voda nije komercijalni proizvod kao neki drugi proizvodi, nego je naslijeđe koje treba čuvati, štititi i mudro i racionalno koristiti” u nacrtu zakona navedeno je da se njegove odredbe ne odnose na koncesije za vodne usluge.

“Iz ovoga bi se mogao izvesti zaključak da je koncesioniranje vodnih usluga predviđeno kao mogućnost koja će se urediti posebnim zakonima. Podsjećamo da je politički konsenzus iznesen u predizbornoj kampanji od strane svih paralmentarnih stranaka protivljenje privatizaciji voda. Takav su stav iznosile i stranke koje trenutno sudjeluju u vlasti.

Pitanje privatizacije vode usko je povezano s odgovorom na pitanje: Tko isporučuje uslugu? Isporuka vode može biti organizirana javno ili privatno, odnosno u različitim kombinacijama i omjerima privatnog i javnog. Privatizacija vode je javna politika koja opskrbu vodom i odvodnju organizira kroz sudjelovanje privatnog sektora. Načini tog sudjelovanja mogu biti različiti – od dugoročnih koncesija i javno-privatnih partnerstva, prodaje vlasničkih djela u vodnim poduzećima pa sve do prodaje fizičke vodne infrastrukture, piše Energettika – net.

U praksi najčešće se voda privatizira koncesioniranjem vodnih usluga. Iskustva zemalja koje su provele privatizaciju vodnih usluga jasno pokazuju da privatizacija nije pružila željena ulaganja niti porast kvalitete usluge, već je dovela do rasta cijena i preusmjerila novac građana u profit vodnih korporacija. Dostupnost, kvaliteta i pokrivenost uslugom, pogotovo za stanovništvo slabije kupovne moći nije se povećala, a u nekim slučajevima se i smanjila.

Nakon dvadesetak godina privatizacijske euforije, sve više europskih, ali i američkih, afričkih i azijskih zemalja ponovo dolazi do zaključka starog više od stoljeća- vodne usluge najbolje je organizirati bez sudjelovanja privatnog sektora. Zadnjih je godina primjetan trend prekida koncesijskih ugovora s privatnim poduzećima tj. rekomunalizacija usluga vodoopskrbe i odvodnje. Pozivamo stoga na ostanak pri načelu javnog pružanja vodnih usluga koje je implemenitrano u Nacrtu Zakona o vodnim uslugama koji je prošao postupak javne rasprave te se očekuje njegovo upućivanje u zaknodavni postupak”, kažu zeleni.

Related Posts