Završena je modernizacija dijela rafinerije u Pančevu

Kompanija NIS je u okviru modernizacije Rafinerije nafte Pančevo (RNP) završila modernizaciju autopunilišta, a ta investicija vrijedna je gotovo dva amiliona eura, saopštio je danas NIS.U sklopu obavljenih radova instaliran je ekološki najbezbjedniji način utovara derivata u autocisterne.   Do  kraja godine pristupiće se nastavku realizacije projekta Duboka prerada, što je druga faza modernizacije prerađivačkog kompleksa, čime će RNP postati još konkurentnija, navedeno je u saopštenju.

Od početka godine su realizovane četiri investicije u vrijednosti većoj od devet miliona eura.  U okviru započetih aktivnosti u posljednjoj fazi modernizacije autopunilišta, planira se potpuna zamjena upravljačkog sistema, kao i niz tehničkih unapređenja, koje će još više poboljšati tehničku sigurnost i ekološku bezbjednost. Značajna je i ekološka investicija u rafinerijskoj preradi NIS-a vrijedna preko pet miliona eura, a ona se odnosi na zatvoren sistem dreniranja kod procesne opreme.  Suština ovog procesa je u tome da se tečnost (fluid) koja se povremeno ispušta u proizvodnom procesu prikupi u posebne posude i ponovo vrati u proizvodni proces. Zahvaljujući ovom sistemu, emisije zagađujućih materija u atmosferu u toku normalnog rada postrojenja su u granicama koje su propisane evropskim ekološkim standardima.

Realizacijom programa smanjenja proizvodnje benzina i povećanja produkcije dizela, rafinerijska prerada NIS-a se uspješno uključila u savremene svjetske rafinerijske trendove, koji nalažu veću proizvodnju dizel goriva.  Primjenom ovog programa, u toku 2015. godine se očekuje proizvodnja od oko 3.500 tona dizela više na mjesečnom nivou, a ukupni finansijski efekti svih mjera na godišnjem nivou iznose više od pet miliona eura. Krajem aprila u pančevačkoj rafineriji uspješno je završen projekat zatvorenog sistema uzimanja uzoraka.  Ta investicija vrijedna gotovo dva miliona eura prvenstveno ima ekološki značaj, jer uzorci koji se uzimaju ne dolaze u dodir sa atmosferom, što je značajan doprinos očuvanju zdrave radne i životne okoline.  Projekat je realizovan za godinu i po dana i čitava rafinerija je pokrivena modernim načinom uzimanja uzoraka.  Na 160 mjesta u 24 pogona izgrađeni su paneli u kojima se više puta u toku dana uzimaju uzorci sirovina i proizvoda, čiji se kvalitet potom kontroliše u rafinerijskoj laboratoriji.

You may also like