Zatražili političku zabranu uporabe komunističkog znakovlja

Politička stranka Projekt Domovina poručila je u utorak kako je nedopustivo da se u demokratskoj Hrvatskoj organizira proslava rođendana komunističkog diktatora Josipa Broza Tita, te je zatražila zabranu korištenja i nošenja znakovlja komunizma – od crvene zvijezde petokrake, srpa i čekića, do štafete i bedževa s Titovim likom.

Predsjednik Projekta Domovina Krešimir Planinić na konferenciji za novinare zatražio je da se u Hrvatskoj provede rezolucija Parlamentarne skupštine Vijeća Europe iz 2006. godine o međunarodnoj osudi zločina totalitarnih komunističkih poredaka i rezolucija o uklanjanju naslijeđa bivših komunističkih totalitarnih sustava. “Komunistički režim, jednako kao i nacistički i fašistički, u dugom razdoblju od 45 godina uključivao je pojedinačna i skupna ubojstva, smaknuća, smrti u koncentracijskim logorima i druge oblike masovnog fizičkog i psihičkog terora, kao nedostatak političkog pluralizma“, rekao je Planinić.

“Nužno je provesti Deklaraciju o osudi komunističkih zločina kroz zabranu nošenja znakovlja komunizma – od crvene zvijezde petokrake, srpa i čekića, štafete druga Tita, bedževa s Titovim likom, znakovlja komunističke JNA i sličnog, kao i oznaka fašističkog i ustaškog režima“, rekla je Natalija Kanački. Iz Projekta Domovina traže jednako tretiranje i osudu svih totalitarističkih režima te zabranu njihovih simbola u javnosti.

Višeslav Franić poručio je da svi koji su osobno počinili ili sudjelovali u zločinima totalitarnog komunizma u Hrvatskoj ili nad Hrvatima u svijetu trebaju biti sudski gonjeni, te ne bi smjeli raditi na poslovima javne uprave, javnih službi, odgoja i obrazovanja, javnog informiranja, pravosuđa i na poslovima povezanim sa zaštitom i promicanjem ljudskih prava i djelovanjem pravne države.

You may also like