Zagrebačka obala dobila koncesionara na 50 godina

Luka Rijeka

Na sjednici Upravnog vijeća Lučke uprave Rijeka u četvrtak usvojena je odluka o davanju koncesije za razvoj i gospodarsko korištenje Zagreb Deep Sea kontejnerskim terminalom u luci Rijeka Konzorciju APM TERMINALS / ENNA LOGIC na 50 godina, izvijestila je Lučka uprava Rijeka.

To je rezultat uspješno provedenog postupka davanja koncesije koji je počeo 22. ožujka i završen 10.svibnja ove godine javnim otvaranjem ponuda u Lučkoj upravi Rijeka. Odluka je donijeta na temelju Zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda Stručnog povjerenstva za koncesiju sastavljenog 4. lipnja.

Prema tome, koncesiju daje Lučka uprava Rijeka Konzorciju APM TERMINALS / ENNA LOGIC kojeg čine APM TERMINALS B.V. iz Nizozemske i ENNA LOGIC d.o.o. sa sjedištem u Vukovaru.

Odabrani ponuditelj će sad osnovati društvo posebne namjene u kojem vlasnički udio APM TERMINALS iznosi 51 posto, a vlasnički udio ENNA LOGIC d.o.o. 49 posto, s kojim će Lučka uprava Rijeka u propisanom zakonskom roku potpisati ugovor o koncesiji, priopćeno je.

Koncesija se daje na razdoblje od 50 godina. Procijenjena vrijednost koncesije je 20,5 milijardi kuna, bez PDV-a, a utvrđeni iznos fiksne koncesijske naknade je dva milijuna eura godišnje.

You may also like