Točenje lož-ulja na benzinskim pumpama, koje većinom završi u rezervoarima motornih vozila i mašina i tako budžet RS godišnje ošteti za više desetina miliona maraka, biće zabranjeno ukoliko Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o trgovini RS prođe parlamentarnu proceduru.

“Nezavisne” su nedavno upozorile na ovaj problem, objavljujući da se na benzinskim pumpama u RS godišnje u prosjeku proda oko 160 miliona litara lož-ulja, od čega većina završi u rezervoarima motornih vozila i raznih mašina, čime RS biva zakinuta za višemilionske iznose. Naime, u cijenu lož-ulja, čije je točenje u vozila zakonom zabranjeno, nije ukalkulisana akciza za autoputeve od 0,15 KM i za puteve 0,10 KM, a imajući u vidu da većina prodatog lož-ulja na pumpama završi u rezervoarima vozila lako se dolazi do računice da država, odnosno dva javna preduzeća “Autoputevi RS” i “Putevi RS”, gube i do 40 miliona maraka godišnje. Pored toga, stvara se i nelojalna konkurencija. Međutim, sve ovo i nije bilo iznenađujuće imajući u vidu da zakon koji reguliše ovu oblast nije bio precizno definisan i otvarao je prostor za brojne manipulacije. Ipak, Vlada RS riješila je da stane u kraj ovoj negativnoj pojavi pa je ušla u proceduru izmjena i dopuna Zakona o trgovini, te usvojila nacrt ovog dokumenta, koji će razmatrati Narodna skupština RS.

Nacrtom ovog zakona propisani su dozvoljeni načini trgovine ulja za loženje ekstra lakog i lakog specijalnog, a koje se “može prometovati na benzinskim stanicama iz posebno utvrđenih poslovnih prostorija, rezervoara izdvojenih od mjesta predviđenog za snabdijevanje pogonskim motornim gorivom i iz posebno utvrđenih skladišnih poslovnih prostorija – rezervoara, ali isključivo dostavljanjem auto-cisternama obilježenim i specijalizovanim za tu namjenu na adresu kupca”. Dakle, ovim je predviđeno da više nema točenja lož-ulja na pumpama, već isključivo uz dostavu cisternom. U obrazloženju ovog zakona navedeno je da je evidentan problem prekomjernog trošenja lož-ulja, naročito u ljetnom periodu, u kojem bi njegov promet i potrošnja, zbog prirode njegove namjene, morali da opadnu, iz čega proizlazi zaključak da se ulje za loženje koristi suprotno namjeni.

Pored toga, predloženim zakonom uvedena je obaveza trgovcima da vode evidenciju o prometovanim količinama lož-ulja, tačne podatke o isporukama kupcima, te svakodnevnu evidenciju o stanju zaliha u rezervoarima. Isto tako, definisano je da će resorni ministar u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona pravilnikom propisati uslove za obavljanje trgovine na malo lož-ulja, oblik i sadržaj evidencije o prometovanim količinama, stanju zaliha u rezervoarima, kao i oblik i sadržaj evidencije o kupcima i načinu dostavljanja evidencija Ministarstvu. Propisana su i ovlaštenja inspektora u slučaju nezakonitog prometa lož-ulja, a koji je dužan donijeti rješenje o zabrani njegovog prometa. Takođe, definisana je i kaznena politika, pa će se privredno društvo koje krši zakon u ovom slučaju kazniti novčanom kaznom od 3.000 do 15.000 KM.

Milovan Bajić, direktor “Krajinapetrola” Banjaluka, rekao je da pozdravlja ove zakonske izmjene, kojima se zabranjuje prodaja lož-ulja direktno na benzinskim pumpama u RS. “Postignut je određen napredak u odnosu na dosadašnje zakonsko rješenje”, rekao je Bajić. On je ponovio da će prodaja plavog dizela biti potpuno neefikasna, ukoliko se i dalje bude dozvoljavala prodaja lož-ulja na pumpama. I iz “Nestro petrola”, koji je lider u BiH za promet nafte i naftnih derivata, ranije su kazali da veliki broj konkurenata ne poštuje zakon i direktno čini štetu tržištu, jer je cijena u ovom slučaju primamljiva za kupce. Prema njihovim riječima, potrošnja lož-ulja na tržištu je nesrazmjerno velika, ako se uzme u obzir da ga mali broj domaćinstava ili privrednih subjekata koristi kao energent za grijanje ili proces proizvodnje. (Nezavisne novine)

Related Posts