ZABA snizila kamate na potrošačke kredite

Zagrebačka banka (Zaba) od 1. siječnja 2016. godine snižava promjenjive kamate stope od 0,18 do 0,23 postotna boda na postojeće kredite građanima, pa tako i na one koji će biti konvertirani iz švicarskih franaka u eurske, izvijestila je u petak ta banka.

Slijedom kretanja nacionalne referentne stope (NRS), na stambene kredite kod kojih se kao parametar koristi šestomjesečna NRS1, za kredite u kunama kamatna stopa smanjit će se za 0,20 postotna boda, dok će se za kredite vezane uz euro kamatna stopa smanjiti za 0,22 postotna boda. Kod ostalih kredita, kod kojih Banka koristi šestomjesečnu NRS2, doći će do smanjenja kamatne stope za kredita u kunama za 0,18 postotnih bodova, a za kredite vezane uz euro smanjenje će iznositi 0,23 postotnih bodova.

Iz Zagrebačke banke najavljuju da će sve klijente do 15. prosinca pisanim putem obavijestiti o navedenom smanjenju te o novoj visini anuiteta, koji dospjeva 1. veljače i o novom otplatnom planu. “Navedena umanjenja NRS-a primjenit će se od 1. siječnja 2016. i na sve kredite uz valutnu klauzulu u euru koji će biti konvertirani iz kredita uz valutnu klauzulu u švicarskom franku sukladno Zakonu o izmjeni i dopuni Zakona o potrošačkom kreditiranju. Zagrebačka banka pri konverziji u euru primjenjuje kamatnu stopu koja je vezana uz Nacionalnu referentnu stopu, parametar koji jedini utječe na promjenu kamatne stope”, ističu iz te banke.

Od prve objave Nacionalne referentne stope 7. prosinca 2012. godine, NRS je smanjena već šesti put zaredom te je šestomjesečna NRS1 za kunu kumulativno smanjena za 0,96 postotna boda, za euro 1,13 postotnih bodova, dok je šestomjesečna NRS2 za kunu smanjena 0,98 postotna boda, a za euro 1,23 postotna boda.

Za iste vrijednosti od 1. siječnja 2013. smanjuju se i kamatne stope na kredite građanima u Zagrebačkoj banci. “Sljedeće usklađenje promjenjivih kamatnih stopa na kredite građanima bit će s 1. srpnja 2016., a ovisno o kretanju kamatnih stopa u sljedećem razdoblju, koje hrvatske banke plaćaju na depozite fizičkih i pravnih osoba”, navodi se u priopćenju Zabe.

Nacionalna referentna kamatna stopa prosječni je trošak financiranja bankarskog sektora, a izračunava ju Hrvatska udruga banaka (HUB) na osnovi podataka o visini troška financiranja koje Hrvatskoj narodnoj banci (HNB) dostavljaju sve banke u Hrvatskoj. NRS1 predstavlja troškove financiranja iz sredstava prikupljenih depozita fizičkih osoba, a NRS2 troškove financiranja iz sredstava prikupljenih depozita fizičkih i pravnih osoba nefinancijskog sektora, objašnjavaju iz Zagrebačke banke.

You may also like