Za Hrvatsku zadovoljnih ljudi, savez SSSH i ORaH-a

Predsjednik Saveza samostalnih sindikata Hrvatske (SSSH) Mladen Novosel i predsjednica ORaH-a Mirela Holy u petak su, nakon razgovora o SSSH-ovoj predizbornoj platformi “Za Hrvatsku zadovoljnih ljudi”, ocijenili da postoji visoka podudarnost njihovih programa.

Novosel je istaknuo kako je za SSSH najvažnije da je ORaH spreman, dobije li povjerenje građana, provesti dijelove programa koje sindikati drže ključnim. U razgovorima pokušavamo nametnuti teme prioritetne za probleme hrvatskog radništva, poput neisplate plaća, visine minimalne plaće, za koju se zalažemo da bude 3100 kuna netto, otvaranja novih radnih mjesta i reindustrijalizacije zemlje, kao i da radno zakonodavstvo potiče kolektivno pregovaranje i veću participaciju radnika, rekao je Novosel.

Očekujemo da nam ORaH, kao i ostale političke stranke s kojima smo razgovarali, dostavi stajališta o našoj platformi, a neposredno prije izbora će Predsjedništvo SSSH uputiti preporuku članstvu, kazao je Novosel. Najavio je tematsku raspravu za 16. listopada, na kojoj će stranke s kojima su razgovarali moći razmijeniti stajališta u odnosu na program SSSH. Predsjednica ORaH-a Mirela Holy pozitivno je iznenađena platformom SSSH-a “Za Hrvatsku zadovoljnih ljudi” jer je u potpunosti kompatibilna s politikama i programskim stajalištima njezine stranke. “Hrvatsko društvo ne može napredovati, ako se nastavi sa sadašnjim modelom djelovanja i upravljanja”, istaknula je Holy. “Potrebne su nam ključne reforme koje će omogućiti da Hrvatska postane društvo s jednakim pravilima igre za sve i u kojoj će ljudi moći sebi i svojim obiteljima omogućiti dostojanstven život”, poručila je istaknuvši nužnost reforme javne uprave, u čemu je ORaH suglasan sa sindikatima.

Holy se založila i za reforme teritorijalnog ustroja i pravosuđa, kao i detaljnu poreznu reformu i rasterećenje rada uz veće porezno opterećenje imovine i kapitala, osobito onog pasivnog. “Budemo li u prilici participirati u slijedećem sazivu Sabora, zagovarat ćemo ideje koje za Hrvatsku mogu biti jedino rješenje”, naglasila je Holy.

You may also like