Z. Marić uspio; deficit manji dvije milijarde kuna

Vlada Andreja Plenkovića danas poslijepodne trebala bi održati sjednicu u Vukovaru na kojoj će biti usvojen i rebalans ovogodišnjeg proračuna. Ukupni prihodi proračuna prema novom planu ove godine bit će 1,453 milijarde kuna veći od prvotnog plana za 2016

Proračunski prihodi sada se planiraju na 116,37 milijardi kuna. U rebalansu najviše rastu prihodi od poreza na dobit (za 1,2 milijarde kuna), te prihodi od posebnih poreza i trošarina (725 milijuna kuna).

Ukupni rashodi državnog proračuna sutrašnjim rebalansom smanjuju se za 685 milijuna kuna. Prema novom planu iznosit će 121,72 milijarde kuna. Tako bi 2016. godina trebala biti zaključena sa deficitom državnog proračuna od 5,348 milijardi kuna, što je za 2,137 milijardi kuna manji proračunski minus od planiranog.

Rebalansom je predviđen i bitno manji minus opće države (državni proračun, jedinice lokalne i regionalne samouprave, te izvanproračunski korisnici: HZZO, Hrvatske vode, Ceste, Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost…). Prema novom planu manjak će biti na razini 1,7 posto BDP-a, dok je prvotni plan bio manjak od 2,7 posto BDP-a.

Zbog pokazatelja boljih od planiranih, Vlada predviđa da će BDP ove godine porasti za 2,7 posto, donosi Tportal.

You may also like