Vujčić odgovorio Lalovcu, i banke imaju rizik i gubitke

Nakon što je Boris Lalovac pozvao dužnike u švicarski francima da sve nepravilnosti koje su uočili u izračunima konvertiranih kredita prijave HNB-u, guverner Boris Vujčić odgovorio mu je osvrtom u kojem mu zapravo kaže da su nepravilnosti na koje se žale dužnici posljedica primjene zakona, a ne njegova izigravanja od strane banaka. Vujčić podsjeća kako izmijenjeni Zakon o potrošačkom kreditiranju počiva na načelu izjednačavanja položaja dužnika s kreditima u francima s onima koji su se zadužili u eurima.

„Ne iznenađuje da konverzija tek blago umanjuje prosječni anuitet kredita u francima. HNB je isticao da prihvaćeno rješenje neće bitno olakšati položaj dužnika u pogledu iznosa anuiteta, što se ponajviše odnosi na najugroženije dužnike. No, zato će dužnici koji raspolažu financijskom i drugom imovinom imati mogućnosti zatvaranja bitno umanjene glavnice, a bez plaćanja kamata u budućnosti. Taj znatan otpis glavnice istodobno bankama stvara velike trenutačne gubitke, koji su inicijalno procijenjeni na iznos od gotovo trogodišnje bruto dobiti“, ističu iz HNB-a, a prenosi Večernji list.

Inače dužnici su se najviše žalili na to što su im banke izračunale da su do sada platili manje novca nego što bi platili da su na početku uzeli kredite u eurima. HNB objašnjava da banke pri izračunu novog otplatnog plana moraju koristiti kamatne stope koje su primjenjivale na istovrsne kredite u eurima.  „Držimo da su sve strane koje su sudjelovale u izradi zakona na vrijeme bile upoznate s time da će se učinci konverzije znatno razlikovati ovisno o karakteristikama pojedinih kredita“, zaključuje HNB.

You may also like

0 comments