Vogošća na obnovljivi pogon

Postavljanjem svjetlećih panela na lokacijama gdje su ranije postavljeni kontejneri za selektiranje otpada okončana je prva faza izgradnje eko otoka na području općine Vogošća.

Na svih šest lokacija na kojima su postavljeni kontejneri sada su postavljeni i paneli s porukom da otpad nije smeće koji pored toga imaju funkciju i da osvjetljavaju ove eko otoke. Kako bi sve bilo u skladu s oredjeljenjem za očuvanje okoliša i u skladu s ekološkim standardima za napajanje ovih panela koriste se obnovljivi izvori energije, odnosno solarna energije i tako priča o eko otocima u Vogošći dobija novu dimenziju kada je u pitanju svijest o očuvanju okoliša.

Paralelno će se raditi i s razvijanjem svijesti o potrebi selektiranja otpada i u narednim fazama planirano je postavljanje još 15 eko otoka na području općine Vogošća i to sve u saradnji sa partnerskom firmom EkoPak koja je upravo u Vogošći postavila prve eko otoke u Kantonu Sarajevo, saopćeno je iz Općine Vogošća. (FENA)