Vlada usvojila protokol o čistom zraku u S. Brodu

Vlada je u četvrtak prihvatila protokol kojim se predviđa priključenje rafinerije nafte u Brodu u Bosni i Hercegovini, na plinsko-transportni sustav Republike Hrvatske čijom bi realizacjiom kvaliteta zraka u Slavonskom Brodu i okolici trebala biti znatno bolja, a zdravstveni rizici smanjeni.

Ministar zaštite okoliša i energetike Tomislav Ćorić objasnio je da priključenje rafinerije na plinsko-transportni sustav u Bosni i Hercegovini nije moguće, pa je rješenje plin dopremiti iz Hrvatske i to prenamjenom sadašnjeg produktovoda Slobodnica-Brod u izravni plinovod. Premijer Andrej Plenković istaknuo je da se Brođani stanovnici brodskog Posavlja s problemom onečišćenja susreću godinama, te da će rješenje koje je danas prihvatila Vlada rezultirati poboljšanjem kvalitete zraka i smanjenjem zdravstvenih rizika.

HŽ Infrastrukturi Vlada je danas odobrila kreditno zaduženje od 48 milijuna eura kako i državno jamstvo. Kredit se realizira kod Zagrebačke banke, Privredne banke, Erste&Steiermaerkische banke, Splitske banke, Hrvatske poštanske banke te Hrvatske banke za obnovu i razvitak, a namijenjen je za financiranje investicija namijenjenih osuvremenjivanju i izgradnji željezničke infrastrukture.

Rok i način otplate kredita je 10 godina, uz 3 godine počeka i 7 godina otplate, u jednakim polugodišnjim anuitetima; kamatna stopa iznosi 2,92 posto godišnje; kamata se obračunava šestomjesečno, uz aranžersku naknadu od 0,20 posto i efektivnu godišnju kamatnu stopu od 3,04 posto. Ministar pomorstva, prometa i infrastrukture Oleg Butković kaže da je kredit potreban jer se zahvati u podizanje sigurnosti, neometano odvijanje prometa i sanaciju kritičnih točaka ne mogu financirati iz europskih sredstava.

Izbjegavanje dvostrukog oporezivanja s Kosovom i UAE

Vlada je u četvrtak u Sabor uputila i prijedlog o potvrđivanju ugovora o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja s Kosovom i Ujedinjenim Arapskim Emiratima (UAE).

Nacrtom prijedloga zakona o potvrđivanju ugovora između Hrvatske i Republike Kosova o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja i sprječavanju izbjegavanja plaćanja poreza na dohodak i na imovinu predlaže se potvrđivanje spomenutog ugovora koji je potpisan u Zagrebu, 6. ožujka ove godine.

Ugovorom se, između ostalog, hrvatskim građevinskim i ostalim kompanijama omogućuje da ne plaćaju porez na dobit u Republici Kosovo, ako ti radovi traju kraće od 12 mjeseci. Isto tako, hrvatskim društvima koja obavljaju međunarodni prijevoz robe između dvije države omogućit će se plaćanje poreza na ostvarenu dobit isključivo u Hrvatskoj.

Nacrtom prijedloga zakona o potvrđivanju ugovora između hrvatske Vlade i vlade UAE o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja dohotka predlaže se potvrđivanje tog ugovora, koji je potpisan u Zagrebu, 13. srpnja ove godine.

Ugovorom se uređuje način izbjegavanja dvostrukog oporezivanja dohotka i dobiti, a hrvatskim građevinskim i sličnim društvima omogućuje da ne plaćaju porez na dobit u UAE ako ti radovi traju kraće od šest mjeseci. Nadalje, hrvatskim društvima koja obavljaju međunarodni prijevoz robe između Hrvatske i UAE Isto tako omogućit će se plaćanje poreza na ostvarenu dobit isključivo u Hrvatskoj.

Ministar financija Zdravko Marić očekuje da će ti ugovori biti poticaj stranim ulaganjima u Hrvatsku, međusobnoj razmjeni dobara i usluga te će stoga utjecati na povećanje ukupne gospodarske aktivnosti između Hrvatske i tih država.

Ponovno jamstveni program Poljoprivrednici

Također, Vlada je usvojila jamstveni program Poljoprivrednici, pa će Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije ponovno moći izdavati jamstva za osiguranje potraživanja po kreditima za poduzetničke projekte u sektoru poljoprivrede. Raniji takav program prestao je važiti krajem lipnja 2016. godine.

Pravo na podnošenje zahtjeva za jamstvo imaju subjekti malog gospodarstva, koji su registrirani u RH i upisani u Upisnik poljoprivrednika, u privatnom vlasništvu više od 50 posto, nemaju blokiran žiro račun dulje od 15 dana u zadnjih 6 mjeseci, imaju podmirene obveze prema državi ili dogovoren reprogram tih obveza, imaju zatvorenu financijsku konstrukciju investicije te imaju ekonomski opravdano i održivo ulaganje.

Poljoprivrednici će moći koristiti jamstva HAMAG-a po dvije mjere – za kredite za investicije u poljoprivredi gdje je maksimalni iznos jamstava do 10 milijuna kuna i osigurava se pokriće kredita između 10 i 50 posto, te za obrtna sredstva, gdje je maksimalni iznos jamstava 750.000 kuna, uz pokriće kredita od 10 do 50 posto.

Potpredsjednica Vlade i ministrica gospodarstva, poduzetništva i obrta Martina Dalić istaknula je kako će jamstveni program biti otvoren do kraja 2018. godine, a očekuje se da se u tom razdoblju, u suradnji s Ministarstvom poljoprivrede predlože drugi programi pomoći jamstava poljoprivrednicima.

You may also like