Home Ekonomija Vlada predložila hitne promjene zakona o strateškim investicijama

Vlada predložila hitne promjene zakona o strateškim investicijama

by Agencije

Vlada je u četvrtak predložila izmjene zakona kojima se omogućava ponovni rad povjerenstava koja odlučuju o strateškim projektima te upravljaju državnim tvrtkama od strateškog značaja.

Obrazlažući ove zakonske prijedloge, ministar gospodarstva Tomislav Panenić kazao je na sjednici Vlade kako je temeljni razlog za izmjenu Zakona o strateškim investicijskim projektima nužnost hitnog pokretanja investicijskog ciklusa, kao glavnog pokretača rasta i razvoja hrvatskog gospodarstva. Ovim će se izmjenama, rekao je, omogućiti nastavak kontinuiranog rada povjerenstva te donošenja strateških odluka.

Predloženim izmjenama Zakona o strateškim investicijskim projektima, umjesto potpredsjednika Vlade zaduženog za gospodarstvo, kojeg ova Vlada nema, a koji mu je do sada predsjedao, na čelu povjerenstva za strateške investicije bio bi jedan od potpredsjednika Vlade.  Važeći zakon iz 2013. godine, naime, propisuje da Povjerenstvom za procjenu i utvrđivanje prijedloga strateških projekata predsjeda po položaju potpredsjednik Vlade nadležan za gospodarstvo i investicije, dok je njegov zamjenik čelnik središnjeg tijela državne uprave nadležnog za gospodarstvo. Kako u novoj Vladi nije predviđeno mjesto potpredsjednika nadležnog za gospodarstvo i investicije, Vlada predlaže izmjene kojima bi predsjednik Povjerenstva po položaju bio potpredsjednik Vlade, a zamjenik predsjednika bio bi čelnik središnjeg tijela državne uprave nadležnog za gospodarstvo.

Na ovaj je problem Panenić je već na prvoj sjednici Vlade upozorio, kazavši kako je temeljem Zakona o strateškim investicijama trenutno prijavljeno 113 investicijskih projekata, od kojih je 47 spremno za nadležno Vladino povjerenstvo. Upozorivši da prema zakonu tim povjerenstvom predsjeda potpredsjednik Vlade zadužen za gospodarstvo, kojeg sada nema, Panenić je prošlog tjedna zatražio od Vlade da se to što prije riješi, kako bi se ti projekti mogli početi realizirati.

Vlada je prihvatila i prijedlog izmjena Zakona o upravljanju i raspolaganju imovinom u vlasništvu Republike Hrvatske, koji propisuje da Povjerenstvo za upravljanje strateškim trgovačkim društvima čine potpredsjednik Vlade zadužen za gospodarstvo te ministri financija, gospodarstva, pomorstva, prometa i infrastrukture, poljoprivrede, poduzetništva i obrta te rada i mirovinskog sustava. Kako je kazao Panenić, te bi izmjene trebale omogućiti da Vlada imenuje sve članove tog povjerenstva, a kako bi ono mogulo nastaviti rad te donositi odluke. Ovim bi izmjenama u povjerenstvo ušao jedan od potpredsjednika, kojeg odredi Vlada.

Za obje se zakonske izmjene predlaže hitna saborska procedura. Obrazlaže se da za to postoje opravdani razlozi jer će se njima omogućiti nastavak rada i donošenje odluka Povjerenstva za procjenu i utvrđivanje prijedloga strateških projekata te pokušati otkloniti poremećaji u gospodarstvu većim brojem proglašenih strateških investicijskih projekata u cilju poticanja investicija, kao i radi radi učinkovitog upravljanja trgovačkim društvima i drugim pravnim osobama od strateškog i posebnog interesa za državu.

Uz ostalo, Vlada je donijela i odluku da se na teret proračunske zalihe Državnoj upravi za zaštitu i spašavanje za podmirenje troškova vezanih za zbrinjavanje migranata odobri još 1,8 milijuna kuna.Također, donesena je i Uredba o kriterijima i načinu obračuna i plaćanja nagrade povjerenicima u postupku stečaja potrošača, a ministar pravosuđa Ante Šprlje kazao je kako se njome uređuje da povjerenici dobivaju nagrade u bruto iznosu od tisuću do najviše 150 tisuća kuna. Riječ je, ističe, o najnižim iznosima u Europskoj uniji. Vlada je Saboru poslala i pozitivno mišljenje na Poslovnik Povjerenika za informiranje.

Related Posts