Vlada osigurala novac za prijevoz srednjoškolaca

Vlada je u utorak na telefonskoj sjednici podnijela amandman na prijedlog proračuna za 2016. kojim predlaže preraspodjelu od 32 milijuna kuna na poziciju javnog međumjesnog prijevoza za učenike u okviru Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta, priopćeno je iz Vlade.

Amandmanom se predlaže preraspodjela u iznosu od 32 milijuna kuna kojom se financijski plan Ministarstva financija smanjuje za 22 milijuna kuna, i to za potpore vjerskim zajednicama (Sveta stolica i RH) 10 milijuna kuna, granične prijelaze 5 milijuna kuna, u dijelu upravljanja sustava javnim financijama na administraciji i upravljanju i kapitalnim projektima 6 milijuna kuna te za opremanje u okviru djelatnosti carinskog i poreznog sustava milijun kuna.

Unutar financijskog plana Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta predlaže se preraspodjela u iznosu od 10 milijuna kuna u dijelu kapitalnih investicija u osnovnom školstvu i visokom obrazovanju. Ukupna sredstva u iznosu od 32 milijuna kuna preraspodjeljuju se na poziciju javnog međumjesnog prijevoza za učenike u okviru Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta.

Amandmanom se ne mijenja ukupni iznos sredstava planiran u Prijedlogu državnog proračuna Republike Hrvatske za 2016. i projekcijama za 2017. i 2018. godinu, kaže se u Vladinu priopćenju.

Vlada je prvotno u prijedlogu proračuna predvidjela smanjenje državnih subvencija za prijevoz srednjoškolaca koji u školu putuju javnim prijevozom tako da se udio države u sufinanciranju mjesnog i međumjesnog prijevoza srednjoškolaca iz državnog proračuna smanjuje od iduće školske godine sa 75 na 50 posto, pri čemu se za socijalno ranjive skupine zadržava financiranje u stopostotnom iznosu.

Na taj je način planirana godišnja ušteda od 94 milijuna kuna, a ministar znanosti, obrazovanja i sporta Predrag Šustar najavio je da će subvencija prijevoza biti povezana s imovinskim cenzusom.

You may also like