Vlada: Karamarko nije u sukobu interesa glede INA – MOL — objašnjenje

Vlada Republike Hrvatske odbija sve navode Prijedloga za pokretanje pitanja povjerenja Tomislavu Karamarku, prvom potpredsjedniku Vlade i predlaže Hrvatskom saboru da učini isto te je za predstavnika, koji će u vezi s iznesenim očitovanjem biti nazočan saborskim i sjednicama njegovih radnih tijela, odredila Tomislava Karamarka, objavljeno je u obrazloženju na web stranici Vlade.

U obrazloženju se, među ostalim, ističe kako je neutemeljeno tražiti političku odgovornost prvog potpredsjednika Vlade isključivo temeljem netočnih i paušalnih navoda iz Prijedloga, a koji su redom autorski uradci dnevnih i tjednih tiskovina. Time bi se suspendirala načela pravne države i postigao bi se suprotan efekt, stav je Vlade.

Eventualna odgovornost svih, tako i prvog potpredsjednika Vlade Tomislava Karamarka, utvrđuje se pred nadležnim tijelima i institucijama RH zbog čega je Karamarko sam zatražio od Povjerenstva za sprječavanje sukoba interesa pokretanje postupka. Povjerenstvo će na temelju svih relevantnih podataka, i potrebne dokumentacije i izjava, odlučiti je li Karamarko u obnašanju javne dužnosti stavio privatni interes iznad javnog, odnosno je li bio ili nije bio u sukobu interesa, navodi se u Vladinom obrazloženju.

U obrazloženju teksta Prijedloga za pokretanje pitanja povjerenja prvom potpredsjedniku Vlade Karamarku neosnovano se imputira postupanje suprotno odredbama Zakona o sprječavanju sukoba interesa, bez prethodno provedenog postupka nadležnog tijela koje je o tome jedino ovlašteno odlučivati, drže u Vladi. To predstavlja nedopušten pritisak na rad Povjerenstva i u suprotnosti je sa temeljnim načelima vladavine prava, jednom od najviših vrjednota ustavnoga poretka RH, posebno odredbama o nepovrjedivosti slobode pojedinca i njegove osobnosti – odredbe o samostalnoj i neovisnoj sudbenoj vlasti i dr. Upravo na taj način narušavamo povjerenje građana u tijela javne vlasti i zakonitost njihova postupanja te otvaramo sumnju za mogući partikularni pristup u svrhu dnevnopolitičkih potreba, smatraju u Vladi.

Točno je da su tvrtka u vlasništvu supruge prvog potpredsjednika Vlade Tomislava Kramarka, Ane Šarić Karamarko – “Drimia” i tvrtka u vlasništvu njegovog dugogodišnjeg prijatelja Joze Petrovića – “Peritus”, sklopile ugovor o suradnji od 1. veljače 2012. do 31. prosinca 2015. godine u skladu sa svim pozitivnim propisima RH i običajima profesije. Ugovorom dogovorena suradnja odnosila se na poslove savjetovanja o medijima, medijskim strategijama i trendovima određenih industrija o čemu u navedenim tvrtkama postoje arhivirani materijali koji idu u prilog činjenici kako se ovdje nije radilo ni o kakvoj “fiktivnoj suradnji”, kako se to tvrdi u predmetnom Prijedlogu. Također, netočna je tvrdnja o nepostojanju referenci i iskustva na tom području Ane Šarić Karamarko, koja se već dvadeset godina bavi medijima i PR-om, zbog čega je bila i više nego kvalificirana za pružanje svih usluga navedenih u ugovoru.

Činjenica je da Zakon o sprječavanju sukoba interesa ne priječi da tvrtka u vlasništvu supruge prvog potpredsjednika Vlade Tomislava Kramarka posluje s tvrtkom Joze Petrovića, kao što to ne priječi niti jedan zakon RH. Također, činjenica je i da sam sukob interesa, odnosno okolnosti iz privatnog života koje se isprepletu u određenom trenutku s okolnostima koje proizlaze iz činjenice da netko u svojstvu dužnosnika obavlja zakonom propisane ovlasti, same po sebi nisu sporne i nisu u suprotnosti sa Zakonom. U tim slučajevima, dužnosniku se predlaže zatražiti mišljenje Povjerenstva koje će na temelju dokaza utvrditi sve relevantne činjenice te pojasniti koje su to sve radnje, s obzirom na sve okolnosti, koje će najbolje zaštititi javni interes, što je potpredsjednik Vlade Tomislav Karamarko i učinio, stoji u obrazloženju.

Iz Vlade podsjećaju kako se potpredsjednik Karamarko do odluke nadležnog tijela na vlastiti zahtjev izuzeo iz svih procesa donošenja odluka vezanih uz INU. Također drže potrebnim naglasiti kako je Vlada premijera Oreškovića do sada donijela samo jednu odluku vezanu za INU, i to 28. travnja 2016. godine, kojom je dana suglasnost ministru gospodarstva za sklapanje ugovora o zastupanju. Vlada RH štitit će prije svega nacionalne interese u slučaju INE te će inzistirati na ispunjenju svih preuzetih obveza o ulaganju u hrvatske rafinerije od strane MOL-a, naglašeno je u obrazloženju.

Vezano uz navode iz Prijedloga za pokretanje pitanja povjerenja prvom potpredsjedniku Vlade o tobožnjim pritiscima koje bi Tomislav Karamarko navodno činio na druge državne Vladine dužnosnike, Vlada utvrđuje te navode neistinitim, te ih odbacuje. Odgovornosti vezane za odluke na operativnoj razini ne mogu se poistovjetiti s ukupnim angažmanom u pojedinim segmentima društvene i gospodarske aktivnosti koje u najširem smislu riječi pokriva pojedini resor, stajalište je Vlade, izneseno u obrazloženju.

You may also like