Vlada Federacije BIH traži konzultanta za istraživanje ugljikovodika

U ponedjeljak je Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije vlada FBIH dala suglasnost za pokretanje postupka javne nabavke usluga stručnog konzultanta u izradi natječajne dokumentacije za raspisivanje međunarodnog javnog poziva za dodjelu koncesije za istraživanje i eksploataciju nafte i plina na teritoriju Federacije BiH.

Kreće se, naime, u novi postupak traženja strateškog partnera za istraživanje nafte i plina nakon što je Shell odustao od projekta 2015. godine zbog tržišnih kretanja cijena nafte. Memorandum o suradnji Federacija BiH je potpisala sa Shellom još u studenom 2011. godine. Prošle godine su iz Vlade FBiH tvrdili da je interes za istraživanje nafte pokazao francuski Total, koji je u pismu namjere najavio da bi u istraživanje nafte na području FBiH uložio milijardu dolara, a pisma namjere poslale su i naftne kompanije Key Petroleum iz Australije i Spectrum iz Velike Britanije.

You may also like