Više od 60 posto poslovnih subjekata nema zaposlenih

Nešto više od 40 posto registriranih pravnih osoba u Hrvatskoj je neaktivno, dok među aktivnim pravnim osobama više od 60 posto njih, točnije 61,8 posto, nema ni jednog zaposlenoga, pokazuju podaci Državnog zavoda za statistiku o broju i strukturi poslovnih subjekata krajem rujna ove godine.

U Hrvatskoj je krajem rujna bilo registrirano 308.830 poslovnih subjekata, odnosno trgovačkih društava, poduzeća i zadruga te ustanova, tijela, udruga i organizacija. Od tog broja aktivno je krajem rujna bilo njih 58,8 posto ili 181.718 subjekata.  Najveći udio i najveću aktivnost imaju trgovačka društva, kojih je bilo registrirano 169.578, a aktivno 151.361, što je udio od 89,3 posto. Od gotovo 182 tisuće aktivnih poslovnih subjekata, više od 60 posto njih, odnosno 61,8 posto je bez zaposlenih. Krajem rujna 112.237 aktivnih poslovnih subjekata nije imalo zaposlenih.

Nešto manje od trećine aktivnih subjekata, njih 55.133 ili 30,3 posto imalo je od jednog do devet zaposlenih, dok je onih s 10 do 49 zaposlenih bilo 5,9 posto ili 10.751 subjekt.
Udio srednje velikih subjekata, onih s 50 do 249 zaposlenih, istodobno je iznosio 1,7 posto (3.033 pravnih osoba), a samo 0,3 posto su veliki subjekti s više od 250 zaposlenih kakvih je ukupno 564 (325 subjekata s 250 do 499 zaposlenih i s više od 500 zaposlenih njih 239).

Struktura aktivnih pravnih osoba prema oblicima vlasništva pak pokazuje da je privatno vlasništvo najčešće – krajem rujna u privatnom vlasništvu bilo je 81,9 posto ukupnog broja aktivnih pravnih osoba. U državnom vlasništvu bilo ih je 0,7 posto, mješovitom 0,8 posto, zadružnom 1,2 posto, a za 15,4 posto oblik vlasništva se ne prati. Podaci o strukturi poslovnih subjekata prema djelatnostima pokazuju da je više od polovine registriranih i aktivnih subjekata zastupljeno u četirima područjima djelatnosti – trgovini s udjelom od 27,9 posto registriranih i aktivnih 22,4 posto, prerađivačkoj industriji s udjelom registriranih od 8,2 i aktivnih od 9,6 posto, stručnim, znanstvenim i tehničkim djelatnostima (9,1 odnosno 11,9 posto) te ostalim uslužnim djelatnostima (15,5 posto registriranih i 11,1 posto aktivnih).

Po podacima DZS-a, krajem rujna u Hrvatskoj su bila i 82.874 subjekta u obrtu i slobodnim zanimanjima. I kod subjekata obrta i slobodnih zanimanja najviše ih je u djelatnosti trgovine (gotovo 11 tisuća), a slijedi djelatnost pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane (9,6 tisuća), itd.

You may also like