Home Energetika Vis dobio vlastiti solarni izvor energije

Vis dobio vlastiti solarni izvor energije

by Agencije

Najveću solarnu elektranu u Hrvatskoj, snage dva megavata (MW), vrijednu tri milijuna eura, uskoro bi na Visu trebala početi graditi tvrtka “Končar-obnovljivi izvori energije”, najavljuju predstavnici te tvrtke i grada Visa.

Finaliziramo dokumentaciju za ishođenje lokacijske dozvole, a početak izgradnje moći će se odrediti nakon ostvarenja i ostalih uvjeta (građevinska dozvola, financiranje….), izjavio je za Hinu predsjednik Uprave “Končar-Obnovljivi izvori energije” Branko Zajec. Projekt se, kako ističe, temelji na domaćoj opremi i znanju, a proizvedena energija se neće trošiti na mjestu proizvodnje već isporučivati u elektroenergetsku mrežu. “Nijedna do sada izgrađena elektrana u Hrvatskoj nema veću snagu nego što će imati ta na Visu. Ona se može izgraditi za svega godinu dana. U izgradnji te investicije teške tri milijuna eura planiramo angažirati lokalne tvrtke i pojedince, a kasnije se očekuje samo održavanje na kojem će isto raditi lokalno stanovništvo”, kaže Zajec.

Gradonačelnik Visa Ivo Radica u razgovoru za Hinu objašnjava kako se ideja o gradnji solarne elektrane na otoku javila još prije šest godina, a svoju je ideju predložio ljudima iz “Končar-Obnovljivi izvori” koji su je objeručke prihvatili. Tada nije bio riješen prostorni plan Visa i Splitsko-dalmatinske županije, a Radica kaže da su se usporedo pripremali za sve i uspjeli da se temeljem županijskog prostornog plana mogu ishoditi sve građevinske dozvole i da ne treba čekati dodatno vrijeme da se usvoji izmjena ili dopuna prostornog plana grada Visa. “Gradnja elektrane će puno značiti za Vis jer imamo vlastite izvore vode, a tom ćemo gradnjom dobiti i vlastite izvore energije. Snaga te elektrane bi zadovoljila potrebe Visa za sedam mjeseci godišnje. Zemljište na kojem će se graditi je u vlasništvu države, a pristupna cesta koja će se graditi do tamo dužine je pet kilometara. Uredit će se i makadamski put”, kaže Radica.

Prema zahtjevu za ocjenu o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš, sunčana elektrana Vis planira se lokaciji Griževa glavica, oko 3,6 kilometara jugozapadno od Visa te oko 4,8 kilometara istočno od Komiže, na površini od oko 5,7 hektara. Viški gradonačelnik tvrdi kako solarna elektrana neće ni malo narušiti vizuru otoka. Ističe i kako je najvažnije što će to biti hrvatski proizvod. “Solarna elektrana će biti odlična reklama za Vis jer na svim natječajima u svijetu na kojima ‘Končar-obnovljivi izvori energije’ budu sudjelovali vidjet će se ta sagrađena solarna elektrana na Visu. A to puno znači za sam otok, njegov turizam i promidžbu uopće. Postat će prepoznatljiv kao otok nasred Jadrana koji ima vlastiti izvor energije”, zaključio je Radica.

Related Posts