Uredba za poticanje obnovljive energije kasni

Više od stotinu dana

Nakon dugog očekivanja i kašnjenja, konačno je izašao prijedlog Uredbe o poticanju proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora i visokoučinkovite kogeneracije. Ova uredba je jedan od podzakonskih akata koji reguliraju sektor obnovljive energije, a njeno donošenje je kasnilo više stotina dana, što je izazvalo zabrinutost u Hrvatskoj gospodarskoj komori, piše Poslovni dnevnik.

Javna rasprava o prijedlogu Uredbe trajat će do 8. lipnja, a ovim prijedlogom detaljno se uređuju uvjeti stjecanja, realizacije i prestanka prava na poticaje za proizvodnju električne energije iz obnovljivih izvora. Uredbom su obuhvaćeni različiti obnovljivi izvori energije kao što su solarna energija, vjetar, hidroelektrane, biomasa te ostali obnovljivi izvori.

Posebno se reguliraju uvjeti za dobivanje tržišne premije i poticaja zajamčenom cijenom, prava i obveze razvojnih projekata, kao i rokovi izgradnje i jamstva za izgradnju. Uredba također utvrđuje metodologiju za izračunavanje maksimalnih referentnih cijena i zajamčenih otkupnih cijena ovisno o tehnologijama.

U cilju poticanja razvoja u sektoru obnovljive energije, predlaže se da Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti (HROTE) provodi javni natječaj za dodjelu tržišne premije i/ili natječaj za poticanje proizvodnje zajamčenom otkupnom cijenom u određenim intervalima. Nositelj projekta može podnijeti samo jednu ponudu za svako postrojenje ili jedinicu, a za sudjelovanje na natječajima potrebno je zadovoljiti određene energetske i tehničke uvjete.

Također, Uredbom se propisuje formula za naknadu za troškove uravnoteženja te se razrađuje metodologija za utvrđivanje referentnih tržišnih cijena električne energije za natječaje. Donošenjem ove Uredbe, postupci započeti temeljem prethodnih propisa bit će dovršeni sukladno novim odredbama.

Ovaj korak u donošenju Uredbe predstavlja napredak u ispunjavanju zakonodavnog okvira za sektor obnovljive energije, koji je dosad bio manjkav. Ipak, još su potrebne dodatne uredbe, poput one o energetskom odobrenju i pravila o priključenju na prijenos i distribuciju električne energije, kako bi se sektor obnovljive energije u potpunosti regulirao, piše Poslovni dnevnik.

You may also like