Uprava INA-e ostaje ista, dividenda 152 milijuna kuna

Nadzorni odbor (NO) Ine ponovno je za predsjednika Uprave kompanije imenova Zoltana Aldotta te za članove Niku Dalića, Ivana Krešića, Davora Mayera, Gábora Horvátha i Pétera Rataticsa, a Uprava i Nadzorni odbor usuglasili su i prijedlog o isplati 152 milijuna kuna dobiti kao dividende, priopćeno je u srijedu iz Ine.

Nadzorni odbor Ine ponovno je imenovao Zoltána Áldotta za predsjednika Uprave Ine te Niku Dalića, Gábora Horvátha, Ivana Krešića, Davora Mayera i Pétera Rataticsa za članove Uprave Ine za razdoblje od 1. travnja 2017. do 31. ožujka 2018. godine, navodi se u priopćenju.

Nadzorni odbor je također dao suglasnost na revidirane financijske izvještaje za prošlu godinu s izvještajem neovisnog revizora te je razmatrao i izvješće o stanju društva INA Grupe za poslovnu godinu 2016. na koje nije imao primjedbi, ističu iz Ine. “Na istoj sjednici Uprava i Nadzorni odbor usuglasili su prijedlog o isplati 152 milijuna kuna dobiti kao dividende”, zaključuje se u priopćenju.

Inače, Nadzorni odbor Ine ima devet članova, od čega tri člana predlaže hrvatska Vlada, pet mađarski MOL, a jedan je predstavnik radnika. Krajem prošle godine, 19. prosinca, skupština Ine je u Nadzorni odbor kao hrvatske članove ponovno imenovala Damira Vanđelića (koji je i predsjednik NO), Daria Čehića i Luku Burilovića, a na prijedlog MOL-a imenovani su József Molnár (koji je zamjenik predsjednika NO-a), Szabolcs Ferencz, Ferenc Horváth te Jozsef Simola i Laszlo Uzsoki. Predstavnica radnika u Nadzornom odboru je Jasna Pipunić.

You may also like

0 comments