Udruga Franak traži podatke o predstečajnim nagodbama

Udruga Franak zatražila je u četvrtak od hrvatske Vlade da je izvijesti koje su banke Vladi uputile dopis u vezi s potencijalnim arbitražnim postupkom pred Međunarodnim sudom za rješavanje investicijskih sporova te koji su njihovi konkretni zahtjevi, navodi se u najnovijem priopćenju te udruge.

Mediji su nedavno pisali da su neke banke u stranom vlasništvu tužile Hrvatsku Međunarodnom sudu za rješavanje investicijskih sporova (ICSID) u Washingtonu zbog povrede pravne osobnosti i umanjenja dobiti. Spor je vezan uz Zakon o konverziji kredita u švicarskim francima u eurske, koji je donijela prošla Vlada, a koji je ovdašnjim bankama donio trošak od oko osam milijardi kuna.

“Obveza je Vlade javno objaviti koja su konkretna traženja poslovnih banaka, pošto se očito radi o potraživanjima banaka prema državnom proračunu, a čije skrivanje od javnosti predstavlja kršenje prava na pristup informacijama zajamčeno Ustavom te izaziva nepovjerenje u rad Vlade”, napominje se u priopćenju.

Udruga Franak, koja traži da je se bez odgode obavijesti o tome, već je dala svoje mišljenje o problemu arbitraže -njezin je stav da je potrebno bez odgode propisati porez na aktivu bankama, čime će se izbjeći potencijalna šteta za državu u slučaju da se pokrene niz arbitražnih postupaka u Washingtonu.

“Naša država na to ima legalno pravo. Bilo kakav ustupak bankama, nakon što je već učinjen ustupak u vidu porezne olakšice na dobit u iznosu razlike CHF i euro glavnica nakon konverzije, bio bi neutemeljeni udar na proračun Republike Hrvatske, a samim time i potencijalno kazneno djelo uslijed svjesnog oštećenja proračuna Republike Hrvatske. Vlada RH mora pokazati svoju odlučnost, ne dopustiti nikakve nove bankarske manipulacije, a Udruga Franak pozdravlja pozitivne političke naznake djelovanja u tom smjeru”, navodi se u priopćenju.

Nadalje, Udruga Franak ističe da su još uvijek prisutne nezakonitosti u radu banaka. Pritom ističu da banke i dalje primijenjuju nezakonito povećane kamate u svim kreditima, da su nezakonito odredile fiksne dijelove kamata početkom 2014. u kreditima u kojima to nije bilo ugovoreno, te da su tijekom konverzije CHF kredita kroz anekse ugovora na neki način prisilile CHF dužnike da potpišu nezakonita povećanja kamata u euro kreditima te nezakonito određene fiksne dijelove kamata u euro kreditima.

Iz Udruge napominju da je nužno hitno propisati metodologiju za određivanje fiksnih dijelova kamatnih stopa te metodologiju za vansudsko vraćanje preplaćenih kamata na temelju pravomoćne kolektivne sudske presude.