Udruga Franak: I otkazani krediti moraju se konvertirati

Udruga Franak u utorak je priopćila kako građani dužnici po kreditima u švicarskim francima (CHF) kojima je banka otkazala kredit, a oni još svoja dugovanja nisu otplatili, imaju pravo na konverziju tih kredita.

Udruga Franak, kako se navodi, dobila je od jednog dužnika mišljenje Ministarstva financija na temelju odredaba izmjena Zakona o potrošačkom kreditiranju (ZIDZPK) kojima se regulira konverzija CHF kredita u eurske, kojim se tome dužniku s otkazanim ugovorom o kreditu “jasno i nedvosmisleno daje za pravo u njegovu nastojanju da izvrši konverziju CHF kredita”.

Iz Franka napominju kako su RBA, OTP i Sberbank, kao i pojedina osiguravajuća društva, dosad odbijali primijeniti odredbe o konverziji na dužnike kojima su krediti otkazani, ali još uvijek dugovanja nisu otplaćena, s opravdanjem da je u tim kreditima konverzija izvršena u kune danom otkaza ugovora o kreditu. Više dužnika uložilo je prigovore i tražilo mišljenje Ministarstva financija o tome problemu, ističu iz Franka.

U priopćenju dostavljaju odgovor Ministarstva financija jednom od dužnika u kojem je rečeno da se pretvorba preostalog duga u kune nakon otkaza ugovora o kreditu ne smatra konverzijom u smislu odredaba ZIDZPK, da dužnik kojem je otkazan kredit, a nije ispunjena dužnikova obveza, ima pravo na konverziju i kako se sve to odnosi i na kredite koji su ustupljeni trećoj strani, npr. osiguravajućem društvu.

Udruga Franak najavljuje da će pripremiti predloške za prekršajne prijave protiv banaka koje ne priznaju dužnicima s otkazanim kreditima, a neispunjenim obvezama, pravo na konverziju. Pritom navodi kako su predviđene kazne 80.000 do 200.000 kuna za banke i 10.000 do 50.000 kuna za predsjednike i članove Uprava banaka za taj prekršaj.

You may also like