Udruga Franak: Erste banka ne namjerava poštovati zakon

Udruga Franak uputila je u utorak otvoreno pismo Hrvatskoj narodnoj banci (HNB), Ministarstvu financija i Hrvatskoj udruzi banaka (HUB) u kojem upozorava da Erste banka namjerava kršiti odredbe zakona o konverziji. “Udruga Franak je nakon prvog zaprimljenog materijala za konverziju jednoga CHF kredita otkrila da Erste banka ima namjeru kršiti odredbe zakona o konverziji”, navode iz te Udruge.

Ističu kako je Zakonom o potrošačkom kreditiranju propisano da “ako potrošač prihvati izračun konverzije kredita, vjerovnik neće tražiti dodatne instrumente osiguranja plaćanja u odnosu na ugovorene, niti postavljati dodatne uvjete potrošaču kojima bi se derogirala njegova druga prava”.

Erste banka, kažu u Udruzi Franak, u prijedlog aneksa ugovora stavila je odredbu po kojoj “u slučaju donošenja odluke o ukidanju ili prestanku važenja Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o potrošačkom kreditiranju  (ZID ZPK)  otpast će i pretpostavka temeljem koje su potpisnici aneksa pristupili potpisivanju istoga. U cilju potpunog informiranja potpisnika aneksa, kao i sprječavanja sudskih postupaka i pravne nesigurnosti koja može nastati kao posljedica takve odluke, potpisnici aneksa prihvaćaju da Banka pridržava pravo izjaviti da u tom slučaju od dana ukidanja ili prestanka važenja ZlD ZPK aneks ne proizvodi učinke te će se smatrati kao da nije ni sklopljen i primjenjivati će se odredbe osnovnog ugovora, a svaka strana će biti obvezna vratiti drugoj što je primila temeljem odredbi aneksa”.

Iz Udruge Franak ističu kako je očigledno da time Erste banka krši odredbe zakona “jer uvjetuje potpisivanje ugovora odredbom koja je zakonom zabranjena”. Osim toga, u Udruzi Franak naglašavaju da čak i eventualnim ukidanjem ZID ZPK ne prestaju učinci konverzije.

Naime, ako se neki zakon ukine, sve ono što je na temelju takvoga zakona učinjeno prije ukidanja vrijedi i ne poništava se, ističu iz Udruge Franak. Drugim riječima, ako bi nakon potpisanog aneksa i provedene konverzije ZID ZPK bio ukinut, banka ulazi u pravni spor isključivo s državom, koja je zakon donijela, a druga ugovorna strana s time više nema apsolutno ništa, pojašnjavaju u Udruzi.

Udruga Franak, kako ističu, otvorenim pismom obavještava javnost, HNB, Ministarstvo financija i HUB da se po zakonu mora striktno postupiti, a da je uvidom u poslane materijale za jednu konverziju utvrdila potencijalno kršenje odredaba ZID ZPK. Iz Udruge Franak pozivaju HNB i Ministarstvo financija da svojim institucionalnim mjerama već sada osiguraju da sve banke u postupku konverzije kredita postupaju sukladno zakonskim odredbama kao i HUB da upozori svoje članice na nezakonitosti u poslovanju.

U Erste banci smatraju da je nacrt aneksa ugovora o kreditu, poslan korisnicima kredita kao sastavni dio dokumentacije za provedbu konverzije kredita u švicarskim francima u skladu s važećim propisima, kazali su u utorak u toj banci komentirajući otvoreno pismo Udruge Franak koja smatra da Erste banka namjerava kršiti odredbe zakona o konverziji. “Smatramo da je nacrt aneksa ugovora o kreditu, koji je poslan korisnicima kredita kao sastavni dio dokumentacije za provedbu konverzije, u skladu s pozitivnim propisima Republike Hrvatske”, navodi se u odgovoru Erste banke na Hinin upit za komentarom otvorenog pisma Udruge Franak upućenog Hrvatskoj narodnoj banci, Ministarstvu financija i Hrvatskoj udruzi banaka, u kojem upozorava da Erste banka namjerava kršiti odredbe zakona o konverziji.

“Činjenica je da je Erste banka podnijela prijedlog za ocjenu ustavnosti zakonskih izmjena u vezi CHF kredita te je navedena informacija sastavni dio ugovorne dokumentacije. Smatramo da je nužno obavijestiti korisnike kredita o činjenici da je banka iskoristila navedeno pravno sredstvo te da se ne može prejudicirati odluka Ustavnog suda, kao niti predvidjeti moguće posljedice takve odluke”, ističu iz Erste banke.

Udruga Franak uputila je u utorak otvoreno pismo Hrvatskoj narodnoj banci (HNB), Ministarstvu financija i Hrvatskoj udruzi banaka (HUB) u kojem upozorava da Erste banka namjerava kršiti odredbe zakona o konverziji. Ističu kako je Zakonom o potrošačkom kreditiranju propisano da “ako potrošač prihvati izračun konverzije kredita, vjerovnik neće tražiti dodatne instrumente osiguranja plaćanja u odnosu na ugovorene, niti postavljati dodatne uvjete potrošaču kojima bi se derogirala njegova druga prava”. Pri tome Franak smatra da Erste upravo to čini, nudeći klijentima najavljujući mogućnost raskida aneksa ugovora o kreditu, bude li zakon o konverziji ukinut ili prestane važiti. U tom slučaju, drže u Franku, banke se trebaju sporiti s državom, a ne s klijentima.

You may also like