U travnju narastao broj izdanih građevinskih dozvola

U travnju ove godine izdano je 698 građevinskih dozvola, što je 22,0% više nego u prethodnomu mjesecu te 26,2% više nego u travnju prošle godine. Pritom je na godišnjoj razini broj izdanih dozvola za zgrade povećan za 24,4% uz rast broja izdanih dozvola za ostale građevine od 34,0%.

Međugodišnji rast izdanih dozvola za ostale građevine u kontinuitetu je prisutan u posljednjih osam mjeseci, i to kao rezultat povećanog interesa za gradnjom infrastrukturnih objekata pri mogućnosti korištenja raspoloživih sredstava iz fondova Europske unije. U travnju je zabilježen i rast predviđene vrijednosti radova koja je u odnosu na isti mjesec prošle godine povećana za 19,3% (za 1,5% kod radova na zgradama te za 86,2% kod radova na ostalim građevinama). U strukturi izdanih dozvola prevladavaju dozvole za zgrade na koje se odnosi 79,7% ukupno izdanih dozvola pri čemu je 64,3% dozvola izdano za novogradnju, a 35,7% za rekonstrukcije.

Pri znatnim mjesečnim oscilacijama u izdavanju građevinskih dozvola realniju sliku stanja pružaju kumulativni podaci. Tako je u prva četiri mjeseca ove godine ukupno izdana 2 291 građevinska dozvola, što je 17,1% više nego u istom razdoblju prošle godine pri čemu je broj izdanih građevinskih dozvola za zgrade povećan za 12,7%, a za ostale građevine za 38,8%. Međutim, rast broja izdanih dozvola nije popraćen i rastom u njima predviđene vrijednosti radova što upućuje na činjenicu da se predviđa gradnja većeg broja objekata, ali manje vrijednosti, posebno u slučaju izgradnje infrastrukturnih objekata. Tako je predviđena vrijednost radova u prva četiri mjeseca ove godine u odnosu na isto razdoblje prošle godine niža za 21,1%, uz za 18,4% nižu vrijednost radova na zgradama te za 25,9% nižu vrijednost radova na ostalim građevinama.

Početkom ove godine naziru se i naznake nešto povoljnijih kretanja u stanogradnji. U prva četiri mjeseca izdane su 2 644 građevinske dozvole za gradnju stanova korisne površine od 238 850 četvornih metara, što je 9,7% više izdanih dozvola s 9,9% većom korisnom površinom u odnosu na isto razdoblje prošle godine. Riječ je o i dalje niskoj razini aktivnosti u stanogradnji koja je, prema broju izdanih dozvola, 61,1% niža nego u prva četiri mjeseca pretkrizne 2008. godine, pri čemu je predviđena korisna površina niža za 55,7%.

Rast broja izdanih građevinskih dozvola uz izostanak rasta predviđene vrijednosti građevinskih radova sugerira da se postupno budi interes za dinamiziranje investicijske aktivnosti, ali su preduvjeti oporavka građevinske aktivnosti i dalje krhki. Stoga je za stabiliziranje rasta građevinarstva bitan nastavak dinamičnijega gospodarskog rasta uz aktiviranje investicijskog potencijala privatnog i javnog sektora potaknutog učinkovitijim korištenjem raspoloživih sredstava iz europskih fondova.

Komentar direktora Sektora za financijske institucije, poslovne informacije i ekonomske analize HGK Zvonimira Savića: „U prva četiri mjeseca ove godine prisutan je rast broja izdanih građevinskih dozvola koji nije popraćen rastom predviđene vrijednosti radova. Stoga je mogućnost oporavka građevinske aktivnosti i dalje krhka i ovisna o dinamiziranju gospodarskog rasta, investicijske aktivnosti i korištenja raspoloživih sredstava iz fondova Europske unije.“

You may also like

0 comments