U Parizu dogovorena petogodišnja revizija stakleničkih plinova

Sudionici klimatskog summita u Parizu približavaju se rješenju za jedno od važnih pitanja u postizanju ključnog sporazuma o smanjenju emisije stakleničkih plinova jer su se izjasnili za reviziju ostvarenoga u odnosu na obećano smanjenje tih plinova svakih pet godina, rekao je u srijedu jedan visoki dužnosnik.

Redovite provjere smatraju se ključnim elementom bilo kakvog sporazuma jer sadašnje najave zemalja o smanjenju emisije – koje je 185 zemalja iznijelo Ujedinjenim narodima – neće biti dovoljne da spriječe porast temperature za više od 2 stupnja u odnosu na predindustrijsko razdoblje.

Rok za reviziju ostvarenog bio je kamen spoticanja jer su mnoge zemlje koje imaju veliku emisiju štetnih plinova, poput Kine, SAD i EU podupirale petogodišnje razdoblje, dok su se druge, poput Indije, protivile toj obvezi. “Sad se čini da je sve veći konsenzus oko toga da bi revizije trebale biti svakih pet godina”, rekla je voditeljica UN-ovog odjela za klimu Christiana Figueres. No, napretka gotovo da i nema glede težih pitanja poput financijskih sredstava za zemlje u razvoju i krajnjeg roka za prestanak korištenja fosilnih goriva.

You may also like