U ovom kvartalu BDP posrastao gotovo 16 posto

RBA Analize

Prema prvoj procjeni DZS-a gospodarstvo Hrvatske u trećem je tromjesečju nastavilo sa snažnim, dvoznamenkastim godišnjim stopama rasta pri čemu su i stope za prethodna tromjesečja revidirane na više. U odnosu na isto razdoblje 2020. realna godišnja stopa rasta iznosila je 15,8% (prema originalnim podacima).

Sezonski prilagođeni podaci ukazuju na ubrzanje gospodarstva budući da je BDP u odnosu na razdoblje travanj-lipanj zabilježio realan rast od 2,7%. Ubrzanje dinamike oporavka povezano je sa pojačanim optimizmom i iznad očekivanim rezultatima središnjeg dijela turističke sezone. Godišnja stopa rasta prema sezonski prilagođenim podacima iznosila je 15,5%.

U skladu s očekivanjima godišnji rast u trećem je tromjesečju bio široko rasprostranjen sa snažnim realnim rastom većine sastavnica BDP-a pri čemu je najveći doprinos rastu došao s pozitivnim godišnjim promjenama kod osobne potrošnje i izvoza roba i usluga, dok je uvoz rastao značajno slabije. Dvoznamenkasti godišnji rast izvoza roba od 13,1% te usluga za čak 71,6% podržan je turizmom dok potrošnja kućanstava uz stopu rasta od 16% podršku nalazi i u pozitivnim trendovima na tržištu rada. Investicije u bruto fiksni kapital su rasle i treće tromjesečje za redom pri čemu je rast u trećem tromjesečju usporen na 7,6% godišnje. Jedina komponenta koji bilježi negativnu godišnju stopu rasta je državna potrošnja (-4,5%).

Promatrano usporedno s zemljama u okruženju, prema podacima Eurostata, Hrvatska je u trećem tromjesečju jedina zabilježila dvoznamenkasti godišnji rast (sezonski prilagođeni podaci). U zemljama u okruženju rast je bio značajno umjereniji, BDP Rumunjske porastao je 8% godišnje, Bugarske 0,4%, Češke 2,8%, Mađarske 6,1% te Poljske 5,3%.

Prema proizvodnoj metodi realni rast bruto dodane vrijednosti u razdoblju od srpnja do rujna 2021. u odnosu na isto razdoblje 2020. iznosio je 13,5%. Najveći doprinos rastu tromjesečnog BDV-a u drugom tromjesečju 2021. ostvaren je u djelatnostima Trgovine na veliko i na malo, Prijevoz i skladištenje, Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane s ukupnim godišnjim rastom od +39,4%.

Obzirom na značajno višu realnu stopu rasta BDP-a od naših očekivanja, čak i u slučaju blagog usporavanja gospodarstva u posljednjem tromjesečju gospodarstvo bi moglo zabilježiti godišnju stopu rasta u ovoj godini i preko 9%. Stoga našu trenutnu prognozu stavljamo pod reviziju.

You may also like