U najavi je strategija upravljanja javnim dugom

Ministar financija Boris Lalovac najavio je u četvrtak da će Vlada vrlo skoro izraditi strategiju upravljanja javnim dugom te nakon toga Saboru predložiti zakon koji će regulirati kako se upravlja javnim dugom te tko nadzire to upravljanje. Kazao je to novinarima nakon sjednice Vlade na kojoj je Hrvatskim autocestama (HAC) dana suglasnost i državna jamstva za dva nova kredita, ukupno vrijedna 250 milijuna eura, čija je namjena podmirenje HAC-ovih dospjelih kreditnih obveza.

Lalovac je naveo kako je danas odobreno refinanciranje već uključeno u javni dug, ali i dodao da su pred HAC-om, nažalost, još dvije-tri godine značajnijeg refinanciranja iznosa duga. Najavio je da će Vlada vrlo brzo izaći sa strategijom upravljanja javnim dugom, koja će se odnositi kako na dug centralne države, tako i na dugove javnih poduzeća. Odmah potom slijedi i zakon koji će regulirati pitanje upravljanja javnim dugom, dodao je. Objašnjava kako će se tim zakonskim rješenjem sigurno redefinirati funkcije financijskih direktora i menadžera u javnim tvrtkama budući da se, zbog nove Eurostatove metodologije, u javni dug ubrajaju svi krediti javnih tvrtki te jamstva koja za njih daje država. “Predložit ću da se zakonskim rješenjem riješi to da nema, recimo to tako, dvostruke linije zapovijedanja”, objašnjava Lalovac te naglašava kako će se kroz predloženi zakon jasno utvrditi “kako se kontrolira javni dug i tko ga kontrolira”. Na upit novinara kazao je kako Porezna uprava još uvijek nije krenula s isplatom preplaćenog poreza zbog tehničkih problema te da bi isplate trebale krenuti vrlo skoro.

You may also like