Home Hrvatska U manjinskom obrazovanju sudjeluje manjina manjinskih učenika

U manjinskom obrazovanju sudjeluje manjina manjinskih učenika

by admin

Iz Srpskog demokratskog foruma (SDF) u utorak su upozorili da je svega 22 posto školaraca srpske nacionalnosti uključeno u neki od modela manjinskog obrazovanja.

Predsjednik Upravnog odbora SDF-a Veljko Džakula predstavio je na konferenciji za novinare analizu odgoja i obrazovanja na jeziku i pismu srpske nacionalne manjine u Hrvatskoj, koju je izradio SDF. Po toj analizi i popisu stanovništva iz 2011. godine, od 16.883 djece i mladih do 19 godina srpske nacionalnosti, njih čak 13.058 je izvan sustava obrazovanja na materinjem jeziku i pismu. “Kad se tome dodaju dugogodišnji problemi kao što su neadekvatni udžbenici i nastavni materijali, neodgovarajući nastavni planovi i programi ili opstrukcija županija u registraciji manjinskih škola u istočnoj Slavoniji, može se ocijeniti da je stanje u obrazovanju srpske nacionalne manjine loše”, rekao je Džakula.

Sve to, dodao je, zahtijeva ozbiljan angažman nevladinih i manjinskih organizacija, ali i državnih institucija u provedbi manjinskih prava i europskih standarda. Tu je također pitanje vjeronauka, jer dobar dio mladih pravoslavaca u školi pohađa katolički vjeronauk.

Džakula ocjenjuje poražavajućim da svega 671 školarac srpske nacionalnosti u Hrvatskoj pohađa model C, po kojemu se nastava izvodi na hrvatskom jeziku uz dodatnih dva do pet školskih sati za učenje jezika i kulture nacionalne manjine. Stoga bi hitno trebalo donijeti nastavne planove i programe za učenje jezika i književnosti, geografije, povijesti, glazbene i likovne umjetnosti za nacionalne manjine.

Po modelu A cjelokupna nastava izvodi se na jeziku i pismu nacionalne manjine, uz obavezno učenje hrvatskog jezika u istom broju sati, i taj model pohađa najviše učenika srpske nacionalnosti, dok se po modelu B nastava izvodi dvojezično – prirodna grupa predmeta uči se na hrvatskom, a društvena na jeziku nacionalne manjine.

Posebno je istaknut problem registracije manjinskih škola u Vukovaru, koje djeluju nelegalno. “Županije ne žele registrirati te škole pa nema drugog rješenja nego osnivačka prava prenijeti na općine”, rekao je Igor Palija, glavni urednik časopisa “Identitet”. Džakula je poručio da su u rješavanju tih problema zakazale mnoge srpske organizacije, a posebno Srpsko kulturno društvo “Prosvjeta” jer se ponaša kao objekt, a ne subjekt, i ne potiče rješavanje tog pitanja.

Related Posts