U kolovozu povećanje populacije u nekim županijama

HGK je napravio analizu “Procjena povećanja broja potrošača i potencijala potrošnje hrane i pića u turističkoj sezoni” Direktor Sektora za financijske institucije, poslovne informacije i ekonomske analize HGK Zvonimir Savić komentirajući rezultate istaknuo je kako je „turizam djelatnost koja ima značajnu ulogu u hrvatskom gospodarstvu, ali i nadalje ostaje izrazito sezonskog te ograničeno prostornoga karaktera”.

Samo u trima turistički najrazvijenijim županijama – Istarskoj, Splitsko-dalmatinskoj i Primorsko-goranskoj županiji, ostvarilo se 66% od ukupno ostvarenih noćenja u Hrvatskoj u 2015. godini. Kalendarski gledajući, najviše noćenja tijekom godine ostvari se u kolovozu – više od 30%. Naime, u kolovozu se u 2015. godini ostvarilo oko 22,3 milijuna noćenja stranih turista, a čak 94,7% od toga broja ostvareno je u šest priobalnih županija.

Naglašena prostorno-vremenska koncentracija turističke sezone bitna je za procjenu potencijala potrošnje u maloprodaji (ali i u ugostiteljstvu), odnosno simulaciju potencijala potrošnje na temelju porasta broja stanovnika na nekom prostoru (županiji) uslijed dolaska i noćenja stranih turista.

Stoga je u ovoj analizi napravljena procjena porasta broja stanovnika u priobalnim županijama u vrijeme turističke sezone, u kombinaciji s procjenom kupovne moći, odnosno potrošnje stranog turista u odnosu na domaćega kupca (domicilnog stanovnika i domaćeg turista), i to u specifičnom segmentu potrošnje hrane i pića.

Na temelju navedene procjene, napravljena je simulacija povećanja kupovne moći na vrhuncu turističke sezone (u kolovozu), i to u specifičnom segmentu potrošnje hrane i pića, u odnosu na razdoblje izvan sezone. Simulacije za mjesec kolovoz pokazuju da je povećanje populacije u šest priobalnih županija u rasponu od 32,8% u Splitsko-dalmatinskoj županiji do 105,4% u Istarskoj županiji.

Više na linku

You may also like