U Hercegovini ima nafte?

Sarajevo – U dokumentu koji se odnosi na istraživanje nafte i plina na području Federacije BiH Federalnog zavoda za geologiju navedeno je kako je izvršena preliminarna analiza matičnih stijena, napravljeni primjeri strukovnih stilova te dana strukturna interpretacija Dinarida.
Prema dobivenim rezultatima, navedeno je u dokumentu, sa naftno-geološkog aspekta najperspektivnije strukture područja Federacije BiH nalaze se na prostoru Stoca, Mostara, Drežanke (Drežnice), Tomislavgrada, Livna i Glamoča. Naglašeno je kako su uz rub Popovog polja i po okolnim planinama poznata brojna nalazišta bituminoznih stijena od kojih je samo nalazište Mišljen u općini Ljubinje detaljno istraženo. “Na osnovu analize, bitumen je naftnog reda i epigenetskog porijekla te sadrži 9,79 posto bituminoznih materija. Bitumen se odlikuje relativno visokim sadržajem smola i manjom koncentracijom asfaltena, te se svrstava u asfalte”, naglašeno je u dokumentu.

Ekipa AA je nedavno boravila u selu Mišljen, jednom od lokaliteta koji se u Akcijskom planu za istraživanje nafte i plina na području Federacije BiH navodi kao potencijalno nalazište nafte. Do hercegovačkog sela Mišljen udaljenog 12 kilometara od centra Ljubinja dolazi se uskim putem, koji je dijelom čak i makadamski i može se prijeći isključivo terenskim vozilom ili traktorom. Da bi se stiglo na odredište, a to je lokalitet rudnika u kojem iz kamena teče bitumen, od sela Mišljen treba prijeći oko dva kilometra ili četrdesetak minuta pješice u jednom pravcu preko kamenih stijena.

Kod samog rudnika, gdje se prije više desetljeća konjima izvlačila ruda prema Ljubinju, nailazi se na nesvakidašnji prizor. Na pukotinama kamena naslage bitumena. Ove crne nakupine tekućine izrazito su kvalitetne i jakog mirisa katrana.

Osim sela Mišljen, na području općine Ljubinje bituminozne pojave nalaze se i kod sela Strujići. “Osamdesetih godina Naftagas je u suradnji sa nekim američkim partnerima istraživao širi prostor Hercegovine: jedna od tih linija je išla preko Ljubinja prema moru i Berkovićima, druga je išla prema Mostaru i Nevesinju, a treća se spuštala preko Livna i Duvna (Tomislavgrad). To je bilo ozbiljno istraživanje koje je završilo kada je trebalo krenuti sa bušenjem. No tu sve staje. Tvrtke koje su istraživale nisu dale podatke jer se radi o privatnom vlasništvu. Poslije sam slušao kako je čak i Saudijska Arabija kupovala određena istraživanja jer se radi o tržišnom materijalu. No, evidentno je sa svakih strana da nafta na području Hercegovine postoji”, istaknuo je načelnik općine Ljubinje.

Budinčić navodi kako je saznao da je ono što je njih navelo na istraživanje “konfiguracija tla slična onom u Iraku”. “Tako je to barem izgledalo iz svemira, pa su se zbog toga vršila istraživanja. Utvrđeno je da nafta postoji, međutim na nekim lokacijama dubine iznose od 6 do 8 tisuća metara pa stoga ovisi o cijeni nafte da li će se isplatiti vršenje eksploatacije. Logično je da nafte ima. Budući da se radi o velikim zahvatima, ovisi kada će se istraživanje realizirati u komercijalnom smislu. To je priča i BiH i Hrvatske i vidjeti ćemo što će od toga na kraju biti.”, ističe Budinčić.

Eventualna naftna istraživanja i očuvanje prirodnih ljepota kojim obiluje područje Ljubinja i tog dijela Hercegovine, naglašava načelnik Budinčić, “morati će se miriti”. “Pronaći ćemo načine. Smatram da možemo imati i jedno i drugo, kako su riješile i ostale države. Velika je zanimljivost Hercegovine da imamo prirodnih bogatstava, no u bivšoj Jugoslaviji nisu napravljena velika istraživanja. Ovaj prostor definitivno nije dovoljno istražen te se usudim reći kako je najmanje istražen od svih lokaliteta. U našim okvirima moramo vidjeti koje su lokacije najbolje za eksploataciju, to jest u od kojih ćemo imati najviše koristi. Nećemo sve eksploatirati, a možda na kraju krajeva nećemo uopće raditi na vađenju nafte. Možda nam je na kraju turizam i najbolja varijanta. Sve će pokazati elaborati.”, zaključuje Budinčić.

Do kraja 2015. godine trebao bi biti potpisan ugovor o koncesiji za istraživanje i eksploataciju nafte i plina na području bosanskohercegovačkog entiteta Federacije Bosne i Hercegovine, a početkom 2016. uslijediti će i prva istraživanja na terenu.

You may also like