U BIH su se pojavili samozvani tumači Kurana

Poglavar Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini Husein Kavazović izjavio je kako su sve muftije i imami koji djeluju unutar te zajednice odlučni braniti tradicionalan način prakticiranja umjerenog islama, karakterističan za muslimane u toj zemlji, istodobno upozorivši kako državna tijela u BiH na neshvatljiv način toleriraju zagovornike drugačijeg pristupa vjeri i samozvane imame koji islam vjernicima tumače na radikalan način odvajajući ih od njihove europske tradicije.

U razgovoru kojega je u četvrtak objavio sarajevski “Dnevni avaz”, Kavazović je potvrdio kako postoji niz slučajeva djelovanja odvojeno od Islamske zajednice u BiH, a država to omogućava izdajući potrebna dopuštenja. “Ti koji se odvajaju registriraju se u sudovima, a ne u Islamskoj zajednici. Treba vidjeti tko im i iz kojeg motiva daje dozvolu da rade”, navodi Kavazović.

“Svi oni imaju pribavljene neke papire od države. Doista, ponekad ne razumijem državu. Mi u Islamskoj zajednici da bismo otvorili neku džamiju, moramo od države tražiti brojne dozvole, odnosno pitati možemo li otvoriti džamiju da u nju dolaze ljudi i mole se Bogu. Registriraju li se ovi kao udruge ili nekako drukčije, ne znam, ali znam da pokušavaju praviti svoje džemate i tumačiti vjeru na nekakav svoj način”, izjavio je reis Kavazović upozoravajući na česte pojave samozvanih imama koji islam vjernicima u BiH pokušavaju tumačiti na radikalan način odvajajući ih tako od njihove europske tradicije.

Kavazović ipak ističe kako najveći broj muslimana u BiH jasno zna svoj pout i tradiciju te službenu Islamsku zajednicu priznaje kao jedini vjerski autoritet. Dodao je kako su u Islamskoj zajednici spremni na dijelog i s onima koji misle drugačije, no ne pristaju ni na kakva nametanja i traže poštivanje svoje uloge. “Islamska zajednica je domaćin u ovoj zemlji”, rekao je Kavazović.

Podsjetio je kako se Islamska zajednica u BiH temelji na “hanefijskom mezhebu”, odnosno jednoj od četiri pravne škole u islamu koja se smatra za najslobodniju i koja naglasak stavlja na ulogu razuma. Hanefijski mezheb, primjerice, muslimanima dopušta i sudjelovanje u izgradnji crkava. “Nije dobro da nas, pored naših škola, medresa, fakulteta i naše uleme (svećenstva) drugi uče islamu. To nećemo dopustiti. Mi imamo Kur’an i njegovo učenje, imamo svoje fine čiste adete (običaje), i u vjeri i u ponašanju s drugima, i ne treba nam nitko govoriti kakvi muslimani trebamo biti” kazao je reis Kavazović.

You may also like

0 comments