Treba li privatizirati novinske agencije?

Novinske agencije, kao i svi drugi mediji, moraju se prilagoditi novim zahtjevima tržištima i pratiti trendove koje nameće vrijeme elektroničkih komunikacija, no agencijski servisi ostaju nezamjenjivi izvor provjerenih i kvalitetnih informacija, ocjena je sudionika 24. konferencije Asocijacije balkanskih novinskih agencija Jugoistočne Europe (ABNA-SE), koja je u petak održana Sarajevu.

ABNA-SE je regionalna asocijacija koja okuplja novinske agencije iz Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Srbije, Makedonije, Albanije, Rumunjske, Bugarske, Grčke, Turske i Cipra, s ciljem da kao udruga profesionalaca iz novinskih agencija bude platforma za zajedničko djelovanje i mjesto na kojem će se raspravljati o problemima i izazovima u današnjem svijetu agencijskog novinarstva. Na sarajevskoj konferenciji predstavnici novinskih agencija jugoistoka Europe konstatirali su kako se uglavnom suočavaju s istim problemima u osiguravanju trajnih i stabilnih izvora financiranja, a istodobno s izazovima koje nameće medijsko tržište.

Uvođenje glasovnih i video servisa jedan je od takvih odgovora i većina agencija intenzivno radi na njihovoj uspostavi. Ravnateljica Hine Branka Gabrijela Valentić kazala je ovom prigodom kako je nakon višegodišnjih napora od 2013. godine stabilizirano poslovanje hrvatske novinske agencije, a istodobno se poduzimaju mjere kako bi se stalno poboljšavala kvaliteta usluga koju pruža korisnicima. “Krajnji je cilj od klasične novinske postati multimedijska agencija”, kazala je Valentić.

Vidljivi dio tih napora za sada su audio i video servisi te info grafika kao i povezivanje s društvenim mrežama. Na preustroju, modernizaciji i financijskoj konsolidaciji Hine trenutačno radi njenih 120 zaposlenika, od čega je 105 novinara, urednika i fotografa. Da prilagodba potrebama tržišta ne smije utjecati ni na koji način na kvalitetu izvještavanja novinskih agencija, suglasan je i predsjednik vlade Federacije BiH Faild Novalić. Sudjelujući u raspravi podsjetio je kako je svakoj vladi pa i njegovoj iznimno teško provesti gospodarske reforme ukoliko za to nema široku potporu javnosti, koja opet ovisi o razini njezine informiranosti.

You may also like