Traže veću ulogu u provođenju zelenog plana

Europski gradovi

Europski odbor regija i gradova, savjetodavno tijelo koje u Bruxellesu predstavlja interese regija, zatražilo je u četvrtak od država EU-a i Europskog parlamenta da se konzultiraju s lokalnim vlastima tijekom provođenja “zelenog plana” jer će se njegova provedba odvijati na lokalnoj razini.

Europska unija je 2019. uvela “zeleni plan” čiji je cilj 2050. godine potpuno prekinuti emisiju štetnih plinova, kao doprinos borbi protiv klimatskih promjena.

“Da bi se osiguralo da su sve inicijative u okviru zelenog plana prilagođene lokalnim potrebama i da neće dovesti do sve većih teritorijalnih i socijalnih razlika, regije i gradovi pozivaju zakonodavna tijela EU-a da provedu detaljno preispitivanje i reviziju Uredbe o upravljanju energetskom unijom i djelovanjem u području klime i da poboljšaju provedbu Europskog zakona o klimi”, izvijestio je Europski odbor regija i gradova.

To tijelo, u kojem sjede lokalni i regionalni dužnosnici, usvojilo je u četvrtak niz preporuka koje je sastavio Joško Klisović, predsjednik Skupštine grada Zagreba, u ulozi izvjestitelja Europskog odbora regija.

Među ostalim smatra da su gradovi, prije svega oni u kojima je velika gustoća naseljenosti, najosjetljiviji na negativne učinke globalnog porasta temperature i da ga tamošnji stanovnici najviše osjećaju.

Napominje da su struktura gradova i uvjeti stanovanja “daleko od homogenih na nacionalnoj razini”, pa smatra da bi se u fazi planiranja intervencija i mjera u okviru nacionalnih energetskih i klimatskih planova “trebalo redovito savjetovati” s lokalnim i regionalnim vlastima.

“Zeleni plan uspjet će samo uz snažnu socijalnu dimenziju, odnosno samo ako postignemo da je on dostupno i pristupačno rješenje za sve, ne zanemarujući nikoga i nijednu regiju”, izjavio je Klisović.

Dodao je da to mora biti najvažniji prioritet za sljedeći europski mandat, “pa i nakon njega”.

Izbori za Europski parlament održavaju se za sedam mjeseci.

Klisović je rekao da će nakon tih izbora, Europa proći kroz “golemu tranziciju” prema gospodarstvu koje ne bi zagađivalo okoliš pa se potrebno pripremiti na lokalnoj razini. Zatražio je stoga “odgovarajuće financijske i ljudske resurse” u upravama gradova i regija.

“U tu svrhu pozivamo na uspostavu čvrstog okvira upravljanja koji aktivno uključuje gradove i regije kao ključne aktere u provedbi zelenog plana,” rekao je.

Usvojeni dokument s preporukama Europski odbor regija i gradova poslat će Europskom vijeću, Europskom parlamentu i Europskoj komisiji.

You may also like