Traje neformalni sastanak ministara energetike EU

U Amiensu

Ministar gospodarstva i održivog razvoja dr. sc. Tomislav Ćorić i državni tajnik za energetiku Ivo Milatić borave u Amiensu u Francuskoj Republici na neformalnom zajedničkom sastanku ministara okoliša i energetike koji se održava u sklopu francuskog predsjedanja Vijećem Europske unije.

Trodnevni sastanak sastoji se od niza rasprava o aktualnim pitanjima okoliša na kojima sudjeluju ministri zaštite okoliša država članica te rasprava o izazovima iz domene energetike na kojima sudjeluju ministri zaduženi za energetiku. Ministri su sudjelovali i na dvije zajedničke sjednice – jednoj o ulozi šuma i drvne industrije u klimatskim, energetskim i okolišnim politikama i jednoj o pravednoj tranziciji.

Zaštita okoliša i poboljšanje zdravlja ljudi bili su središnja tema razgovora ministara okoliša. Prva rasprava usredotočila se na europsko djelovanje u vezi s proizvodima za zaštitu bilja s obzirom na to da je Europska unija u svojim strategijama “Od polja do stola” i “Strategija EU za bioraznolikost do 2030.” postavila cilj smanjenja upotrebe pesticida do 2030. za 50%. Na sjednici su prezentirane najbolje prakse u okviru Europske unije u provedbi mjera za smanjenje upotrebe sredstava za zaštitu bilja i odredbe koje treba ugraditi u usklađeni europski okvir.

„Daljnja istraživanja i promicanje primjene inovativnih rješenja važni su za pronalazak učinkovitih alternativa i uspješno usvajanje novih poljoprivrednih praksi. Jedan takav dobar primjer je projekt LIFE SU.SA.FRUIT financiran u okviru programa LIFE i implementiran u Hrvatskoj i Italiji koji se pokazao uspješnim u ekološkoj proizvodnji i smanjenju upotrebe pesticida u voćarstvu“, rekao je ministar Ćorić.

U nastavku sastanka ministara zaštite okoliša raspravljalo se o daljnjoj provedbi Europske strategije održivosti za kemikalije u kontekstu ostvarivanja cilja nulte stope onečišćenja.

Jedna od točaka dnevnog reda ministara zaštite okoliša bila je i borba protiv krčenja šuma zbog uvoza. Europska komisija je u studenom 2021. objavila prijedlog Uredbe koja ima cilj spriječiti uvoz robe povezane s krčenjem šuma i degradacijom šuma zbog uvoza u Europsku uniju. Ministri okoliša su se u raspravi osvrnuli na dosadašnje i buduće prioritetne aktivnosti u kontekstu ove EU inicijative te potrebne mehanizme suradnje s trećim zemljama u borbi protiv deforestacije.

Na zajedničkom sastanku, ministri okoliša i energetike raspravljali su o učinkovitom sustavu korištenja drvne mase na usklađen način (kaskadno načelo uporabe drveta) s ciljem očuvanja važne uloge šuma u borbi protiv klimatskih promjena i gubitka bioraznolikosti.

Neformalni sastanak ministara energetike, na kojem će se raspravljati o cijenama energenata na europskom tržištu, energetskoj učinkovitosti i vodiku u Europi, nastavlja se sutra, u subotu 22. siječnja. U kontekstu visokih cijena energije ministri će raspravljati o daljnjim mogućnostima zaštite EU potrošača i sigurnosti opskrbe energijom, kao i očuvanju investicijske klime za daljnju provedbu energetske tranzicije.

U okviru rasprave o energetskoj učinkovitosti ministri će razmotriti važnost energetske učinkovitosti u kontekstu postizanja klimatskih ciljeva, ali i borbi protiv energetskog siromaštva.

Sastanak će završiti raspravom o daljnjem razvoju obnovljivog vodika, međunarodnog tržišta obnovljivog vodika, te potrebnom regulatornom okviru.

You may also like