Todorić: Evo tko je kršio zakon u slučaju Agrokor

U rušenju Agrokora državni dužnosnici i s njima povezane osobe prekršile su nekoliko zakona Republike Hrvatske:
Zakon o sprječavanju sukoba interesa, Zakon o javnoj nabavi, Zakon o pravu na pristup informacijama, Zakon o tržištu kapitala, piše u svojoj novoj objavi vlasnik Agrokora Ivica Todorić.

Pozivam državne institucije u Republici Hrvatskoj da u okviru svojih ovlasti ispitaju postupanje državnih dužnosnika i s njima povezanih osoba, i to:

  1. Povjerenstvo za sprječavanje sukoba interesa da utvrdi je li ministrica Dalić kod izrade i donošenja Lex Agrokora bila u sukobu interesa, i je li:
  • u obavljanju javne dužnosti povrijedila načelo nepristranosti te svoj privatni interes i privatni interes osoba s kojima je povezana stavila iznad javnog interesa koji je trebala zastupati u obavljanju javne dužnosti;
  • javnu dužnost koristila za interese i probitak osoba s kojima je povezana;
  • propustila od nadležnog Povjerenstva, u skladu s načelima javnih dužnosti, zatražiti mišljenje o angažmanu vanjskih savjetnika čime nije otklonila sumnju u postojanje sukoba interesa;

te naročito je li postupila protivno članku 7. Zakona o sprječavanju sukoba interesa:

  • koristeći povlaštene informacije o djelovanju državnih tijela i zloupotrebljavajući položaj dužnosnikautjecanjem na odluku zakonodavne i izvršne vlasti kako bi interesno pogodovala sebi i povezanim osobama.
  1. Hrvatsku agenciju za nadzor financijskih usluga (HANFU) da utvrdi je li bilo zlouporabe tržišta financijskim instrumentima kod trgovanja dionicama društava iz sustava Agrokor protivno članku 456. i članku 457. Zakona o tržištu kapitala a u svezi članka 455., odnosno korištenja povlaštenih informacija kojima je Vlada RH raspolagala (da se radi na izradi Lex Agrokora i drugim informacijama) od strane državnih dužnosnika i vanjskih stručnjaka koji su sudjelovali na izradi Lex-a, te da posebno utvrdi je li društvo INTERKAPITAL koje je sada angažirano u Agrokoru sudjelovalo ili posredovalo kod trgovanja dionicama društava Agrokora u vrijeme izrade Lex Agrokora.

Pozivam Vladu RH da sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama ispuni svoju zakonsku obvezu i transparentno predoči informacije koje je ministrica Dalić odbila dati. To je u interesu javnosti!

  • tko je sve sudjelovao u izradi Lex Agrokora
  • temeljem koje pravne osnove su angažirani vanjski pravni i financijski stručnjaci odnosno je li proveden postupak javne nabave sukladno Zakonu o javnoj nabavi
  • u kojem vremenskom periodu se radilo na izradi Lex Agrokora

Ministrica Dalić u svojem je ranijem odgovoru medijima ustvrdila da na izradi zakona nisu bili angažirani ni domaći ni strani konzultanti, ali je potvrdila da je ‘kroz dulje razdoblje u različitim fazama izrade zakona o određenim zakonskim rješenjima zatraženo mišljenje više vanjskih pravnih i financijskih stručnjaka različitih područja ekspertize i specijalizacije’. Ministrica, međutim, nije javnosti otkrila tko su ti stručnjaci.

Opširnije na blogu

You may also like