Tko je Marinko Škare, navodni kandidat za premijera iz redova Mosta?

Marinko Škare navodni je Mostov kandidat za premijera, kako javljaju medijima iz Mosta nezavisnih lista. O njemu se jako malo zna. Pa, tko je Marinko Škare? Sudeći prema radovima i publikacijama koje je objavljivao proteklih godina, Marinko Škare pripada u skupinu ekonomista koji zagovaraju ukidanje valutne klauzule, deprecijaciju i odustajanje od stabilnog tečaja kao osnovnog mehanizma monetarne politike kojom se održava stabilnost cijena i nacionalna financijska stabilnost, a jednako se protivi i proračunskoj politici štednje, piše Frenki Laušić za Slobodnu Dalmaciju.

Njegove su ideje u mnogome slične stavovima Ivana Lovrinovića, ekonomskog stratega Mosta, pa čak i radikalnije od Lovrinovićevih stajališta, premda treba kazati kako je Most u svom programu prividno odustao od ukidanja valutne klauzule i jače deprecijacije kune. Škare je, tako, 2011. godine objavio članak pod nazivom Rješenje dužničkog ropstva i nova hrvatska razvojna paradigma u kojoj zagovara ukidanje devizne klauzule, deprecijaciju kune, uvođenje ciljane inflacije i odustajanje od stabilnog tečaja. Pri tome predlaže da se bankama gubitak od 32 milijarde kuna, što je procijenjeni gubitak nakon ukidanja devizne klauzule i uvođenja fiksne kamate na kredite, prizna kao udio u javno privatnom poduzeću pod nazivom Partnerstvo za razvoj.

“Banke bi svoja ukupna potraživanja po osnovi umanjenih anuiteta, odnosno dio obveza po kreditima, dakle oko 32 milijarde kuna, pretvorile u udio u imovini javno privatnog poduzeća Partnerstvo za razvoj koje bi se osnovali u suradnji s Vladom. Tako bi banke obveze po kreditima pretvorile u kapital tog poduzeća čime bi banke uz državu postale suvlasnici. Ukupni kapital tog poduzeća dodatno bi se uvećao i iz dobiti javnih poduzeća, a javna poduzeća bi na osnovi izdvajanja iz dobiti stekla vlasničke uvjete u poduzeću i sudjelovala u ostvarivanju dobiti. Banke bi osigurale naplatu svojih potraživanja postupnim otkupom dijela svoga udjela ili bi ostvarile pravo isplate dijela udjela”, navodi Škare u svome članku u kojemu sadašnji model konverzije naziva slatkom vodicom.

U nizu znanstvenih publikacija objavljenih u inozemstvu, Škare ratuje s predstavnicima “prevladavajuće” liberalne ekonomske škole, a u članku pod nazivom Karika koja nedostaje – od Kautilyaine Arthashastrae do moderne ekonomije tvrdi kako je moderna ekonomska znanost kao oca suvremene ekonomske misli postavila Adama Smithe i njegovo djelo Bogatstvo naroda, dok je pravo otac ekonomije Kautilya, Brahman savjetnika Chadragupte, vladara Velike Indije iz četvrtog stoljeća prije Krista. Škare napominje kako je Kautilya u svom Ogledu o državnom uređenju postavio temelje modernoj ekonomiji i političkoj ekonomiji te da je nepravedno zanemaren u povijesti znanosti. Zato zaslužuje znanstvenu rehabilitaciji.

Dr. Marinko Škare, rođen je i odrastao u Puli, profesor je na Fakultetu ekonomije i turizma dr. Mijo Mirković. Ima 21 godinu staža u ekonomskoj znanosti, autor je više od 130 međunarodno priznatih članaka. Član je Mosta gotovo od osnutka.

You may also like

0 comments