Termoelektrana Sisak, investicija u treći blok

Termoelektrana Sisak (TES) potkraj ove godine u proizvodnju stavlja novi, treći blok, pa će sa 650 megavata (MW) ukupno instalirane nazivne snage predstavljati najveći i najpouzdaniji energetski kompleks Hrvatske elektroprivrede (HEP).

Izgradnja novog plinskog kogeneracijskog postrojenja, poznatog kao blok C, omogućit će i ekonomičniju proizvodnju električne i toplinske energije, doznaje se iz te termoelektrane.

Treći blok, snage 230 MW električne i 50 MW toplinske energije, financiran je prebijanjem klirinškog duga bivšeg SSSR-a bivšoj SFRJ, odnosno duga Ruske federacije prema Hrvatskoj u ukupnom iznosu 188 milijuna eura. Zbog toga su i najzahtijevniji dijelovi energetske opreme, poput plinske i parne turbine, izrađeni u Rusiji, ali po Siemensovoj licenci, što je jamstvo da je riječ o najsuvremenijoj i najkvalitetnijoj opremi.

Direktor Termoelektrane Matija Horžić i voditelj projekta Damir Kopjar napominju kako sada počinje složeni postupak testiranja i preuzimanja postrojenja.

“Riječ je o jednoj od najvećih investicija HEP-a. Svi građevinski i montažni radovi u cjelosti su završeni. Istina, zbog postupka javne nabave, proizvodnje zahtjevne opreme, usklađivanja rada brojnih domaćih izvođača i nadzora za koji su angažirani strani stručnjaci te klirinškog plaćanja, izgradnja je trajala pet, a ne predviđene tri godine”, kaže Matija Horžić.

Kako dodaje, sada počinje testiranje pojedinih dijelova postrojenja te njihovo stavljanje u funkciju kroz pokusni i probni rad. “Nakon toga, krajem ove godine, očekujemo kako će postupak preuzimanja bloka C biti završen i predan u redovnu proizvodnju”, navodi Horžić.

Na temelju dosadašnjeg iskustva, jer su i prva dva bloka termoelektrane ruske tehnologije, u TES-u vjeruju kako problema s proizvodnjom neće biti. Za razliku od treće, prva dva kombinirana bloka su kao energent koristili i plin i lož ulje, koje je cjevovodom dopremano iz obližnje Rafinerije nafte Sisak. Sada će se isključivo koristiti plin.

“Budući da kao energent više nećemo koristiti lož ulje, iz Termoelekrane više neće biti dima. Očekujemo da će novi blok C raditi do 7.000 sati na godinu, blok B će se koristiti u slučaju potrebe, a najstariji blok A, izgrađen 1970. godine postupno će se gasiti. Novi blok nam omogućuje siguran nastavak rada TES-a, te osjetno čišći okoliš”, rekao je Damir Kopjar.

Uz izgradnju trećeg bloka TES-a izgrađena je i nova rasklopna stanica, a rekonstruirani su i dalekovodi prema Sisku. Proizvodnja toplinske energije omogućit će Toplinarstvu HEP-a u Sisku sigurnu opskrbu toplinskom energije te proširenje toplinske mreže.

You may also like