Tehnička Vlada će na sjednici u četvrtak zaključkom o reguliranju članstva u Upravama, Nadzornim i Upravnim odborima, te Upravnim vijećima u trgovačkim društvima od strateškog značaja i onima u kojima država ima većinsko vlasništvo, privremeno produžiti to članstvo dok nova Vlada ne izabere i imenuje nove članove.

Budući da dijelu članova Uprava, NO-a i UV-a istječe mandat u sljedećim danima i tjednima, nužno im je privremeno produžiti mandat kako bi te tvrtke mogle normalno funkcionirati, odnosno kako bi se izbjegao mogući nastanak štete, pojašnjavaju iz Banskih dvora. Primjerice, upravi Fine mandat istječe za šest dana, pa bez njegova produljenja ta agencija ne bi više imala Upravu.

U razdoblju između izbora i formiranja nove Vlade, tehnička Vlada ne može imenovati nove članove Uprava ili NO-a, pa je privremeno produljenje mandata jedino rješenje da se osigura normalno donošenje odluka i funkcioniranje tvrtki, pojašnjavaju iz tehničke Vlade.

Zaključkom se također nalaže svima kojima je privremeno produženo članstvo da svoj mandat stave na raspolaganje novoj Vladi, sukladno Zakonu o postupku primopredaje vlasti. Odnosno, mandat moraju staviti na raspolaganje u roku 15 dana od stupanja na dužnost nove Vlade.

Na dnevnom redu je i odluka o istovremenom raspuštanju gradskih, odnosno općinskih vijeća i razrješenju gradonačelnika, odnosno općinskih načelnika te njihovih zamjenika, i to u gradovima Nova Gradiška i Novalja, te općinama Murter-Kornati, Ražanac, Kolan, Kalnik, Ližnjan-Lisignano, Cestica, Matulji i Gvozd zbog toga što u zakonom određenom roku nisu donijeli proračune za ovu godinu ni odluke o privremenom financiranju.

Prema Zakonu o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, prijevremeni izbori za članove predstavničkog tijela i općinskog načelnika, gradonačelnika, odnosno župana u slučaju istovremenog raspuštanja predstavničkog tijela i razrješenja općinskog načelnika, gradonačelnika, odnosno župana, održavaju se istodobno, u roku 90 dana od istovremenog raspuštanja predstavničkog tijela i razrješenja općinskog načelnika, gradonačelnika, odnosno župana.

Related Posts