Reciklaža

Ministar zaštite okoliša i energetike Slaven Dobrović u Lipovljanima je u petak otvorio i u rad pustio novo reciklažno dvorište u čiju je izgradnju uloženo 1,8 milijuna kuna, a lokanoj će zajednici omogućiti da kvalitetnije gospodari otpadom te znatno poveća količine odvojeno prikupljenog ...