Pilar

Politički stavovi i ponašanje mladih se u suvremenim demokracijama smatraju neophodnima za integraciju mladih u društvo te za njihovu aktivnu participaciju. Prema istraživanju Mladi u vremenu krize koje je proveo Institut za društvena istraživanja, mladi u Hrvatskoj su više nezainteresirani ...