Kristijan Garić

Pitanje minimalca, odnosno zakonom zajamčene minimalne plaće, jedno je od najosjetljivijih društveno – ekonomskih pitanja koje je ponovno došlo na dnevni red u sklopu široke rasprave o aktualnoj poreznoj reformi. No često,kao i ostale teme dnevnopolitičke rasprave, minimalac se brani ...