Konferencija

 Izbjeglištvo je kompleksno i u osnovi etičko pitanje te predstavlja veliki izazov za Europu, poruka je prvog od dva dana međunarodnog znanstvenog skupa koji je u petak navečer počeo u Zagrebu.  Rješavanje problema izbjeglica i migranata mora poći od etičkog ...