HKO

Kvalifikacije Hrvatskoga kvalifikacijskog okvira (HKO) i pitanje jesu li one usmjerne na tržište, društvo ili pojedinca u središtu su zanimanja okupljenih na konferenciji što je u četvrtak počela na Šumarskome fakultetu Sveučilišta u Zagrebu u organizaciji Nacionalnoga vijeća za razvoj ljudskih potencijala (NVZRLJP) i u ...