Sve više glasova protiv odlaganja nuklearnog otpada u RS-u

Poslanik u Narodnoj skupštini Republike Srpske Vanja Bajić /SNSD/ iz Novog Grada smatra da nije u redu da se radioaktivni otpad iz Hrvatske odlaže u neposrednoj blizini ovog grada, jer to nije dobro ne samo za ovu opštinu već i za Republiku Srpsku. “Treba preduzeti sve mjere da se to spriječi. Kao član Odbora za evropske integracije Narodne skupštine Republike Srpske pokrenuću pitanje na sastanku tog odbora i tražiti odgovore na sva pitanja – da li su ispoštovane sve procedure i koji su kriterijumi”, kaže Bajić za Srnu.

Potpredsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Senad Bratić /SDA/ rekao je da problem Trgovske gore kao lokacije za odlaganje radioaktivnog otpada treba podići na nivo BiH i da se na najvišem nivou o tome započnu pregovori sa hrvatskom stranom. “Čudi me odnos susjeda, jer je rijeka Una 2008. godine proglašena nacionalnim parkom. Plitvice su takođe nacionalni park, a sve je to relativno blizu”, kaže Bratić, koji je jedan od narodnih poslanika iz Novog Grada.

Prema njegovim riječima, lokalna zajednica je pravovremeno reagovala animiranjem i upoznavanjem javnosti sa aktuelnim problemom. “Smatram da se, takođe, trebaju uključiti i opštine Kostajnica, kao i Bužim i Bosanska Krupa kada je riječ o lokalnim inicijativama. Neophodno je da reaguju Parlamentarna skupština i Savjeta ministara BiH, a mislim da ni Predsjedništvo BiH ne smije ostati po strani”, kaže Bratić.

On je naveo da nije do kraja jasno šta se tačno krije iza najave da će na Trgovskoj gori u opštini Dvor u Hrvatskoj biti odlagan radioaktivni otpad. “Jasno je da je neophodna saglasnost lokalne zajednice u Dvoru, ali bojim se da je tu već politika odradila svoje i ne znamo šta je iza toga”, izjavio je on. Bratić kaže da je opština Novi Grad pravovremeno reagovala i 1999. i 2007. godine kada je bilo pokretano ovo pitanje i da se sada ne smije posustati dok se to pitanje definitivno ne riješi.

Poslanik Milanko Mihajlica ocijenio je da pitanje Trgovske gore nije problem samo opštine Novi Grad, već da je riječ o ozbiljnom ekološkom problemu, naglašavajući da bi opštinske institucije, u saradnji sa nadležnim institucijama Srpske i BiH, trebalo da osujete ove namjere. “Pitanje je da li se već odlaže otpad na toj lokaciju i u tom kontekstu pozdravljam aktivnosti opštinskog foruma za bezbjednost i najavu posebne sjednice lokalnog parlamenta”, rekao je Mihajlica, koji je i lider Srpske radikalne stranke Republike Srpske.

On kaže da je dobro što i građani susjedne opštine Dvor imaju identičan stav i da se protive inicijativi međutim sve to nije dovoljno ukoliko se ne alarmiraju institucije Srpske i BiH. “Kao narodni poslanik očekujem zaključke Skupštine opštine i spreman sam da u tom kontekstu animiram institucije Republike Srpske, Vladu Srpske, predsjedavajućeg Predsjedništva BiH i Ministarstvo inostranih poslova. Mislim da bi na tom nivou, diplomatskom aktivnošću i koordinisanom akcijom i odlučnim stavom prema zvaničnim organima vlasti Republike Hrvatske, ova aktivnost mogla biti zaustavljena”, kaže Mihajlica.

Prema njegovim riječima, sa odlučnim stavom treba ići i prema EU, jer je problem značajan i ukoliko opštinska vlast, Republika Srpska i BiH ne reaguju adekvatno, ne treba očekivati da bude riješen. Ove sedmice u Novom Gradu trebalo bi da bude održana posebna sjednica lokalnog parlamenta zbog najave da će na lokaciji Trgovska gora na području opštine Dvor biti skladišten radioaktivni otpad.

Građani ove opštine potpisuju peticiju protiv odlaganja radioaktivnog otpada na području susjedne opštine Dvor u Hrvatskoj, na Trgovskoj gori ili bilo kojoj drugoj lokaciji koja je od Novog Grada udaljena manje od 20 kilometara vazdušnom linijom. Ta lokacija je od područja opštine Novi Grad udaljena oko dva i po kilometra i u neposrednoj je blizini izvorišta vode za piće koju koristi gradsko područje i stanovništvo koje živi pored rijeke Une, nizvodno do Dobrljina. Hrvatski sabor je 17. oktobra prošle godine donio Strategiju zbrinjavanja radioaktivnog otpada, iskorištenih izvora i istrošenog nuklearnog goriva, a opština Dvor je 30. marta od Državnog zavoda za radiološku i nuklearnu sigurnost dobila dopis da učestvuje u procesu izbora lokacije za Centar za zbrinjavanje radioaktivnog otpada. (SRNA)