Suficit u budgetu Srbije, manji rashodi, veći prihodi

Beograd – Ministar finansija Dušan Vujović izjavio je sinoć da je suficit u budžetu u januaru i februaru zasnovan na povećanju prihoda i na manjim rashodima, a da su prihodi povećani zahvaljujući naplati PDV-a i akzicama, ali i neporeskim prihodima u koje ulaze dividente koje plaćaju javna preduzeća.

Vujović je, u Dnevniku RTS-a, istakao da su investicije malo sporije realizovane, ali da će to biti kompenzovano u martu, dodajući da očekuje da će se pozitivan trend nastaviti. Ministar finansija je rekao da očekuje da će manjak u budžetu na kraju godine biti niži od planiranog, kao i da osim dopunskih prihoda, vlada drži rashode pod kontrolom i da se vodi računa o troškovima spoljnog duga. “Najvažnije je da pregled za prvi kvartal, koji će biti rađen u maju, bude pozitivan, i da se taj trend nastavi do kraja godine”, naglasio je Vujović.

Kada je reč o povećanju cene struje, Vujović je naveo da su razgovori o tome dugo trajali i ponovio da će povećanje iznositi 15 odsto, a da će tačan odnos između povećanja cena struje i akciza biti određen naknadnim analizama, dodajući da će akcize biti sastavni deo tog povećanja od 15 odsto. “Važno je što će prihod od akciza ići direktno u budžet”, naglasio je Vujović.

Ministar finansija je govoreći o javnom dugu rekao da stvarni devizni izraz duga nije porastao, već da su porasle kursne razlike. “Da li će jačanje dolara biti trajna kategorija, to ćemo videti, to se svi u svetu pitaju”, rekao je Vujović. Ministar je takođe rekao i da, ako prodamo “Telekom”, deo prihoda će biti usmeren na otplatu duga. Komentarišući ekonomski forum na Kopaoniku, Vujović je rekao da Vlada Srbije ima visok stepen podrške za reforme koje su već dale rezultat i dodao da je politička odlučnost za sprovođenje reformi demonstrirana već prvog dana foruma.

Ministar je naveo da sledi faza potpune implementacije i reforma javnih preduzeća, a paralelno sa tim i kontrola svih elemenata rashoda i ponovio da je cilj da se od gubitaša napravi glavni izvor prihoda za budžet.