Sudski sporovi RITE Ugljevik stoje mnogo novca

Procijenjeni troškovi sudskih sporova koji se vode protiv Zavisnog preduzeća „RiTe Ugljevik“ iznose 1.481.867.473 KM i to bez eventualnih zateznih kamata i troškova sudskih postupaka. Najznačajniji sudski spor odnosi se na tužbu društva „Elektrogospodarstvo Slovenije – razvoj in inženiring“ u ukupnom iznosu od 1.420.432.754 KM, stoji u izvještaju nezavisne revizije za 2014. godinu.

Navedeni odštetni zahtjev se odnosi na tužbu protiv „RiTe Ugljevik“ za neisporučenu električnu energiju, kao i obračunate zatezne kamate na vrijednost isporučene električne energije od 1995. godine u iznosu od 69.988.784 KM i dopunu tužbenog zahtjeva u iznosu od 826.523.511 KM na ime sredstava uloženih u izgradnju „RiTe Ugljevik“. Slovenačka Elektroprivreda je finansirala trećinu izgradnje RiTe Ugljevik, a trebala je da finansira i izgradnju bloka II ovog postrojenja, ali do toga nikada nije došlo, piše Dnevni Avaz

U toku 2006. godine Slovenačka Elektroprivreda kontaktirala je Vladu RS radi dogovora o regulisanju odnosa i nastavku izgradnje bloka II. Do dogovora nije došlo i uslijedila je tužba. S obzirom na to da su sudovi u BiH odbacili ovu tužbu, Slovenačka Elektroprivreda je pokrenula arbitražni postupak protiv BiH prem Međunarodnim centrom za rješavanje investicionih sporova u Vašingotnu, a pokrenut je i postupak pred ad hoc arbitražom u Srbiji.

Istu kompaniju tužili su i investicioni fondovi, odnosno manjinski akcionari u preduzeću Inženjering Ugljevik II, koji potražuju 52.538.837 KM i to upravo zbog neosnivanja navedenog društva. Po istom osnovu je tužena i Elektroprivreda RS. Vrijednost sporova koje RiTe Ugljevik vodi protiv drugih lica iznosi 1.928.770 KM i to bez zateznih kamata.

You may also like

0 comments