Sud EU izbio argument zagovornika Brexita

Sud Europske unije dao je u utorak za pravo Velikoj Britaniji po pitanju dječjih doplataka za strane radnike, što je bilo jedno od najtežih pitanja u pregovorima s Londonom oko uvjeta za ostanak u EU-u i koje igra veliku ulogu u kampanji za predstojeći referendum o članstvu u EU-u.

Sud je nekoliko dana prije ključnog referenduma o ostanku ili odlasku Velike Britanije u EU-u presudio da se pravo na dječji doplatak i odbitak za djecu mogu uvjetovati pravom boravka u toj državi. Iako je izgubila spor, Komisija nije nezadovljna presudom, implicitno smatrajući da bi to moglo pomoći da prevagnu glasovi za ostanak Britanije u EU-u.

Glasnogovornik Komisije Margaritis Schinas rekao da je ova presuda, u predmetu koji je pokrenula prethodna, Barrosova Komisija, na crti pristupa sadašnje Komisije da se “sloboda kretanja radnika ne može shvatiti i kao sloboda za zlouporabu socijalne pomoći”.

Velika Britanija je tvrdila da zemlja članica domaćin može zakonito zahtijevati da se socijalna davanja odobravaju samo građanima Unije koji ispunjavaju uvjete da bi imali pravo boravka na njezinu tlu. Komisija ju je zbog toga tužila uz obrazloženje da je tu riječ o diskriminaciji na temelju državljanstva.

Sud je presudio da uvjet prava boravka u Ujedinjenom Kraljevstvu stvara nejednakost jer ga nacionalni državljani mogu lakše ispuniti od državljana drugih država članica, ali smatra da se to različito postupanje može opravdati opravdanim ciljem poput potrebe zaštite financija države članice domaćina, pod uvjetom da ne nadilazi ono što je potrebno za postizanje tog cilja.

Komisija je 2014. godine tužila pred Sudom EU-a Veliku Britaniju zbog uvjeta koje je nametala državljanima drugih članica EU-a za dobiavanje dječjih doplataka i odbitaka za djecu. Prema britanskom sustavu, potrebno je najprije provjeriti boravi li osoba legalno u zemlji prije nego što dobije pravo na socijalna davanja.

Taj britanski sustav ušao je i u dogovor koji je premijer David Cameron postigao s čelnicima ostalih 27 zemalja članica kada je pregovorao uvjete pod kojima će se u kampanji zauzimati za ostanak svoje zemlje u EU-u. Tim dogovorom Britaniji je odobreno aktiviranje “kočnice u nuždi”, koja omogućava prekid isplate socijalnih davanja nebritanskim državljanima u slučaju velikog priljeva radnika iz druguih zemalja članica.

You may also like