Studenti Bernaysa debatirali na temu „Eksploatacija nafte i plina iz Jadrana: za i protiv“

Edward Bernays Visoka škola za komunikacijski menadžment organizirala je debatu na temu eksploatacije prirodnih energenata iz Jadrana, a uz brojne studente, debati su prisustvovali i predsjednica Uprave Agencije za ugljikovodike Barbara Dorić te prof. dr. sc. Igor Dekanić s Rudarsko-geološko-naftnog fakulteta. Debatu je podržao i ministar gospodarstva Ivan Vrdoljak koji se sudionicima obratio putem kratkog videa poručivši kako je upravo debata pravi put za artikulaciju mišljenja i izvrsna platforma za donošenje odluka.

Debata na temu „Eksploatacija nafte i plina iz Jadrana: za i protiv“ organizirana je u sklopu kolegija Uvod u političku znanost, čiji je nositelj izv. prof. dr. sc. Pero Maldini, pročelnik katedre za interkulturalnu komunikaciju na Edward Bernays Visokoj školi za komunikacijski menadžment. Studenti su tijekom debate samouvjereno zastupali, obrazlagali i argumentirano branili svoje teze, a njezinom organizacijom Bernays je i ove godine pružio svoj doprinos javnoj raspravi o važnim društvenim temama u zemlji.

Cilj i smisao debate bio je iznošenje argumentacije zasnovane na objektivnim, logičkim i provjerljivim činjenicama i informacijama, a izvodeći argumentaciju, studenti su tijekom debate vježbali svoje komunikacijske sposobnosti, osobito retoriku i uvjeravanje, razvijajući pritom i svoje vještine kao budući profesionalci u području javnog komuniciranja. Iako su oba debatna tima uvjerljivo zastupali svoja stajališta, kraj debate nije donio pobjednika, no otvorena su brojna pitanja i pokrenuta je zanimljiva i dinamična rasprava u koju su se, uz Bernaysove studente, uključili i gosti, predsjednica Uprave Agencije za ugljikovodike Barbara Dorić te prof. dr. sc. Igor Dekanić s Rudarsko-geološko-naftnog fakulteta koji su pritom iznijeli i vlastita stajališta o eksploataciji prirodnih energenata iz Jadrana. (Odnosi s javnošću Visoke škole za komunikacijski menagement Edward Bernays)

You may also like