Sto milijuna kuna za energetsku obnovu kuća

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost objavio je natječaj i javne pozive za energetsku obnovu višestambenih zgrada vrijedne više od 100 milijuna kuna. Energetska obnova koja se sufinancirapodrazumijeva povećanje toplinske zaštite vanjske ovojnice zgrade, zamjenu vanjske stolarije te zamjenu ili unaprjeđenje sustava grijanja. Također, u obnovu je moguće uključiti i mjere korištenja obnovljivih izvora energije te prilagodbu unutarnje rasvjete kao i implementaciju sustava za centralno upravljanje sustavom grijanja i hlađenja. Ključan uvjet je da se provedbom planiranih mjera osigura ušteda energije za grijanje prostora odminimalno 30 posto u odnosu na početno stanje te da su mjere u skladu s tehničkim zahtjevima propisanima u natječaju.

Više na linku ispod

You may also like