Home Hrvatska Statut Vukovara opteretiti će odnose Zagreba i Beograda

Statut Vukovara opteretiti će odnose Zagreba i Beograda

by admin

Potpredsjednik SDSS-a i saborski zastupnik Dragan Crnogorac ocijenio je u utorak u Vukovaru da je izmjenom Statuta grada Vukovara prekršen niz domaćih i međunarodnih normi za zaštitu prava srpske nacionalne manjine, koje je potpisala Republika Hrvatska, čime je, smatraju stvorena napetost između službenog Zagreba i Beograda.

“Prošlo je godinu dana od odluke Ustavnog suda o usuglašavanju vukovarskog Statuta sa zakonom i to je vrijeme potrošeno uzalud jer nije došlo do zajedničkog rješenja nego je gradonačelnik grada Vukovara formirao vlastitu komisiju s kojom je dao prijedlog izmjena Statuta grada Vukovara”, rekao je Crnogorac nakon što vladajuća većina predvođena HDZ-om u ponedjeljak izmjenama Statuta nije predvidjela postavljanje dvojezičnih natpisa na vukovarskim ulicama, gradskim ustanovama i institucijama,

Stav SDSS-a i njegova Kluba zastupnika u Saboru je, kaže Crnogorac, da “vukovarski gradonačelnik nije poštovao odluku Ustavnog suda te da je donesen neprihvatljiv Statut koji ne odražava nikakvu toleranciju”. Dodao je da je Sabor u prvome čitanju već raspravljao o izmjenama i dopunama Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi te Zakona o uporabi jezika i pisma nacionalnih manjina pa je jasno da gradonačelnik i Gradsko vijeće idu “kontra” onog što je bilo u Saboru.

Predsjednik Kluba vijećnika SDSS-a u Gradskom vijeću Vukovara Dejan Drakulić smatra da je usvojeni Statut “korak nazad”, dok su njime predviđena prava manja od prava predviđenih Statutom iz 2009. Kazao je da je zadržano tek pravo vijećnika na korespondenciju na srpskom jeziku i pismu, no uz zahtjev i plaćanje obveznih taksi s tim da u jučer usvojenom proračunu za 2016. uopće nisu predviđena sredstva za ostvarivanje tog prava.

Drakulić je upozorio također da gradonačelnikov prijedlog izmjene Statuta nije dobio podršku Vijeća srpske nacionalne manjine ni Komisije za nacionalne manjine i vjerska pitanja Gradskoga vijeća. Odbacio je navode da je srpska zajednica u Vukovaru stvorila napetost. “Niti smo mi palili zastave niti smo razbijali table sa grbom RH”, rekao je Drakulić, koji smatra da odgovornost za stanje u Vukovaru snose dvije najveće političke stranke u Hrvatskoj.

Dodao je da je SDSS dao svoj prijedlog izmjene Statuta koji bi bio svojevrstan kompromis, a po kojem bi primjena Zakona o pravima nacionalnih manjina bila izuzeta tamo gdje nema trećine stanovnika nacionalne manjine a od primjene bi bili izuzeti i spomenici i spomen-obilježja iz prethodnoga rata. No, o tom prijedlogu, rekao je, nije se ozbiljnije raspravljalo. Upitan o daljnjim koracima, dogradonačelnik Vukovara iz redova srpske nacionalne manjine Srđan Milaković rekao je da očekuje da Vijeće srpske nacionalne manjine grada Vukovara upozori Ministarstvo uprave na neregularnosti, koje bi u roku od 30 dana trebalo Statut staviti van snage i potom podnijeti zahtjev za ocjenu ustavnosti i zakonitosti tog Statuta pred Ustavnim sudom.

Crnogorac je podsjetio da Hrvatska ove godine podnosi četiri izvješća o ljudskim pravima te će se i vukovarska zbivanja naći među njima. Iznio je očekivanja da će službeni Zagreb i Beograd “biti na razini rješavanja te problematike”, upozorivši da se napetosti između dvije države najviše odražavaju na pripadnike njihovih nacionalnih manjina. SDSS upozorava da je izmjenama Statuta prekršen niz međunarodnih dokumenata, među njima Međunarodni pakt o građanskim i političkim pravima, Deklaracija o pravima osoba koje pripadaju nacionalnim ili etničkim, vjerskim i jezičnim manjinama Okvirna konvencija o zaštiti nacionalnih manjina i Europska povelja o regionalnim i manjinskim jezicima.

Uz ocjenu da su prekršeni Erdutski sporazum i Pismo namjere Vlade RH Vijeću sigurnosti UN-a o završetku mirne reintegracije hrvatskog Podunavlja, potpredsjednik SDSS-a Dragan Crnogorac smatra da je izmjenom Statuta prekršen i Ustav RH, Ustavni zakon o pravima nacionalnih manjina i niz drugih zakona.

Related Posts